ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ทีฆายุกา  โหตุ  มหาราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ