น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
ขอน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

สรุปผลการแข่งขัน Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานฯ

สรุปผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
ได้แก่  ทีม R.B.1   โรงเรียนวัดราชบพิธ   
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. นายเกรียงอนันต์ แซ่เล้า
                           2. นายปวีรวุฒิ ประสิทธิ์ชยพล
                           3. นายอนุเทพ นิธิสมบัติสกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
ได้แก่  ทีม TRP1  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. นายกิตติกวิน กองช่าง
                           2. นายภาคิน ประดิษฐาน
                           3. นายศราวุธ ภูฆัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
ได้แก่  ทีม เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีม 1 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. นายธนาวัฒน์ สายสมบัติ
                           2. นายเจตน์สฤษฏิ์ สุทารัมย์
                           3. นายณัฐวุฒิ กลางยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
ได้แก่  ทีม พระปฐมวิทยาลัย ทีม  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. นายธนชิต ถ้วยทอง
                           2. ด.ญ.กมลวรรณ คล้ายแก้ว
                           3. นายทรงพล วัฒนธีรางกูร

กติกาการแข่งขัน Deone Mission ชิงถ้วยพระราชทาน


             สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดการแข่งขัน Drone Mission King's Cup  ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท 

ประกาศผลการแข่งขันโครงการอบรม “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”


ตามที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ เรื่อง“เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ครั้งที่ ๒ ให้กับครูและนักเรียนในระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อากาศยานไร้คนขับพื้นฐานให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับโดรนให้ดียิ่งขึ้น มีผลการแข่งขันดังนี้

แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานฯ


         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดการแข่งขัน Drone Mission King's Cup  ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท 
         บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งใบสมัครมาที่สมาคมฯได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 พย. 62  (1 ทีมมี 3 คน)

อมรมโดรนThaiPBS

       ThaiPBS ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองเเละวิทยุบังคับ จัดการอบรมการถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น รุ่น7 พร้อมลงพื้นที่ฝึกบินโดรนนอกสถานที่ ในวันที่2-3พฤศจิกายน 2562

สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม
FB : ThaiPBSAcademy
Call : 02-790-2424


การแข่งขัน Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


        ขอเชิญนักกีฬาหนูน้อยจ้าวเวหาร่วมการแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ รายการ“ปีกหมุนประลองลองปัญญา” (Drone Mission) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 พร้อมเงินรางวัลรวม 100,000 บาท ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมโดรน       ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ : เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร ระดับอาชีวศึกษาระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2562    ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร วช.4


ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


๑๓  ตุลาคม 

วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

เปิดอบรมโดรนฟรีให้อาชีวศึกษาทั่วประเทศ


            สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ  ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนืคการบินโดรนแปรอักษร”เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อากาศยานไร้คนขับพื้นฐานให้กับเยาวชน นักประดิษฐ์ ด้านการพัฒนาซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดรนในด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) ให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับโดรนให้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดยวันที่ 27 ตุลาคม จัดให้มีการแข่งขันชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาท

อบรมฟรี การพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ "เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร"

            
            สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ  ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อากาศยานไร้คนขับพื้นฐานให้กับเยาวชน นักประดิษฐ์ ด้านการพัฒนาซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดรนในด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) ให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับโดรนให้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดยวันที่ 27 ตุลาคม จัดให้มีการแข่งขันชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาท

สรุปผลการอบรมและแข่งขัน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์


สรุปผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 60,000 บาท  
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร
1.  นายสมเกียรติ  พุ่มพวง
2.  นายจักรกฤษณ์  ไพรสิงห์
3.  ว่าที่ ร.ต.ชุติเดช ทันจันทร์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

กำหนดการอบรม "เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร"เบื้องต้น


      ประกาศสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ในหัวข้อ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” โดยการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อควบคุมโดรนเบื้องต้น (Basic Training of Programming Drones Controls)” จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมโดรนที่ วช.


                        ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 23-25 กันยายน 2562 ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้

ปิดรับสมัคร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรน “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”ฟรี


   ประกาศปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมในโครงการ
"การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรน “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”
ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตั้งแต่วันนี้ 23 สิงหาคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
ทางเวปไซต์สมาคมฯ www.rcsayoungpilot.com


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม  2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับโดรนแปรอักษร วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระพันปีหลวง"


              ขอเชิญชมการแสดง โดรนแปรอักษร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตรอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร เวลา 18.00 – 22.00 น.

อบรมฟรี การเขียนโปรแกรมพัฒนา Software เพื่อควบคุมฝูงโดรน         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนืคการบินโดรนแปรอักษร”เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อากาศยานไร้คนขับพื้นฐานเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมพัฒนา Software  เพื่อควบคุมฝูงโดรน ให้กับเด็กและเยาวชน ฟรี วันที่ 23 - 25 กันยายน 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
       รับสมัครภาคละ 25 ทีมเท่านั้น (1 ทีมประกอบด้วยครู 1 คน นักเรียน 2 คน)  โรงเรียนที่สนใจรีบสมัครด่วน ปิดรับสมัคร 22 สิงหาคม นี้ ประกาศรายชื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทางเวปสมาคม www.rcsayoungpilot.com

เปิดอบรม เทคโนโลยีการพัฒนาโดรน “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”ฟรี


              สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนืคการบินโดรนแปรอักษร”เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อากาศยานไร้คนขับพื้นฐานให้กับเยาวชน นักประดิษฐ์ ด้านการพัฒนาซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดรนในด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) ให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับโดรนให้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 - 25 กันยายน 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

เด็ก"หนูน้อยจ้าวเวหา"สุดเจ๋งสร้างเครื่องบินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกษัตริย์นักบิน        การแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"ประเภทสร้างารรค์สวยงามบินได้ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 

เก็บไว้ในความทรงจำ "โดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา"


          เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA)ร่วมกับบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) จัดแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ ชุด "ทีฆายุโก โหตุ ทศมินทรราชา" เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้ฝูงบินโดรนจำนวน 333 ลำ บินแปรอักษรรวมทั้งสิ้น 4 ภาพ ประกอบด้วย พระปรมาภิไธยย่อ วปร.,  เรารักในหลวง, ทรงพระเจริญ และ ภาพพลุไฟ ประกอบการบรรเลงบทเพลงซิมโฟนี "เพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" (Majesty) เป็นระยะเวลาการแสดงประมาณ 8 นาที ณ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สรุปผลการแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 สรุปผลการแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหา สนามที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

การแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"ประเภท สร้างสรรค์สวยงามบินได้ ปี2562


             
             การแข่งขัน "หนูน้อย"ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประจำปี 2562  กำหนดให้ออกแบบและสร้างเครื่องบินเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์นักบิน โดยจะมีคะแนนจากผู้ชมที่ชื่นชอบผลงานของเด็กๆแล้วโหวตไลค์ให้อีก 20 คะแนน และจะมีรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัลคือ รางวัลขวัญใจมหาชน สำหรับ ผู้ที่ได้คะแนนจากการโหวตสูงสุด โดยจะได้รับเงินรางวัล เป็นทุนการศึกษา 3,000 บาท 

"หนูน้อยจ้าวเวหา" ชิงถ้วยพระทานฯ


              พลาดไม่ได้กับการแข่งขันเครื่องบินบังคับ "หนูน้อยจ้าวเวหา"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษา 120,000 บาท ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม นี้ ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ปทุมธานี สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสถ่ายทอดสด วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค.นี้ บ่าย 2 โมงนะครับ
              ครูและนักเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้แล้ววันนี้ถึง 20 กรกฎาคม 2562 ...

การแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"ชิงถ้วยพระราชทานฯ


              เตรียมพบกับการแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียรรังสิต ปทุมธานี

การแข่งขันรูปแบบใหม่ที่ต้องอาศัยทักษะ ความสามารถและฝีมือในการสร้างและบังคับเครื่องบินของเด็กๆ ชมกันสดๆ ได้ ในเสาร์ที่ 27 และ อาทิตย์ที่ 28 ก.ค.2562 ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งจะมีการแข่งขันทั้งสิ้น 6 ประเภท คือ

ประกาศผลการแข่งขัน "ปีกหมุนประลองทักษะ"ชิงถ้วยพระราชทานฯ

สรุปผลการแข่งขัน
รายการ  "ปีกหมุนประลองทักษะ"  ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี  ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๙-๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

การอบรม "โดรนอัจฉริยะ Smart Drone 2 " หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้


การอบรม โดรนอัจฉริยะ 2 ( Smart Drone 2 ) หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้
ผู้เข้าอบรมจำนวน 100 โรงเรียน จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้
ในวันที่ 26-28  มิถุนายน 2562  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

ปิดรับสมัครการอบรม"โดรนอัจฉริยะ2"หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้

        ประกาศปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม"โดรนอัจฉริยะ 2 "หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ 
         เนื่องจากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวนมากสมัครเข้าอบรมในครั้งนี้เกินจำนวนทีมที่กำหนด คือ 100 ทีม ทางสมาคมฯจึงขอปิดรับสมัครการอบรม"โดรนอัจฉริยะ2"ตั้งแต่บัดนี้

"หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้" ปี2562


  หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ ประจำปี 2562

                 สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน "โดรนอัจฉริยะ 2 "(Smart Drone 2) ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 และจัดการแข่งขัน "หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ "ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ

ทรงพระเจริญ


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี

๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

หนูน้อยจ้าวเวหา ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


            เตรียมพบกันเร็วๆนี้นะครับ  “หนูน้อยจ้าวเวหา” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           เด็กๆนักบินน้อยเตรียมพบกับการแข่งขัน “หนูน้อยจ้าวเวหา” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันเครื่องบินที่เป็นความฝันและแรงบันดาลใจให้เด็กๆและเยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะและพัฒนาด้านการบิน  โดยมีรางวัลถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติพร้อมทุนการศึกษา  วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 นี้  ซึ่งจะมีการแข่งขันทั้งหมด 6 ประเภท คือ

ภาพแห่งความประทับใจ โดรนแปรอักษร เฉลิมพระเกียรติฯ


               รวบรวมภาพแห่งความประทับใจ โดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในวันที่ 6 พฤษภาคม

ขอบคุณหน่วยงานและทีมงานโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์

         ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA) ร่วมกับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ จำกัด (ARV) บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. จัดการแสดง โดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562  ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้นำอากาศยาน(โดรน) จำนวน 300 ลำ ที่สร้างและพัฒนาโดยคนไทยสำเร็จเป็นรายแรกของภูมิภาคอาเซียนจัดแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลในครั้งนี้

โดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์


                     นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตให้สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA) ร่วมกับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม ปตท.จัดการแสดง สีเสียง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแปรอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับ ชุด "ราชสดุดีจักรีวงศ์" ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ ท้องสนามหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒     
"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

สรุปผลการแข่งขัน Drone Mission สนามที่ 1


 สรุปผลการแข่งขัน Drone Mission ThaiPBS  ภาระกิจพิชิตฝัน สนามที่ 1

 เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562   ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

กติกาการแข่งขัน Drone Mission Thai PBS สนามที่ 1

        การแข่งขัน Drone Mission Thai PBS  สนามที่ 1 เปิดโอกาสให้เด็ก /เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน  โดรนภารกิจ เกมส์การ

"หนูน้อยจ้าวเวหา" สนามที่ 1 DRONE MISSION THAI PBS
เตรียมพบกับการแข่งขัน "หนูน้อยจ้าวเวหา" สนามที่ 1 

เริ่มแล้วสนามแรกสำหรับ Drone Mission Thai PBS  โดรนภารกิจ เกมส์การ