ประกาศปิดรับสมัคร

 


            ประกาศปิดรับสมัคร  เนื่องจาก โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ อากาศยานเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา  Software “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร " มีโรงเรียนสมัครมามากเกินจำนวนที่กำหนด จึงขอปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 23 ธค.63  ทางสมาคมฯต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ 
            ส่วนผู้สมัครมาแล้วรอฟังประกาศรายชื่อทางเวปไซด์ สมาคมฯ ขอบคุณครับ

อบรม"เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร" ครูในจังหวัดชายแดนใต้

 

           
          อบรมฟรี ..สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต..) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส   จัดทำ โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ อากาศยานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา  Software “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์(Software) ที่เกี่ยวข้องกับใช้งานโดรน  (Drone)การเขียนโปรแกรมควบคุมฝูงโดรน ให้กับครูโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ 
         กำหนดจัดการอบรมในวันที่  27-29 มกราคม 2564 ณ โรงแรม เซาเทิร์นวิว ปัตตานี เปิดรับสมัครครูที่สอนในระดับประถมศึกษาจำนวน50โรงเรียนและระดับมัธยม ศึกษา จำนวน 50 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ท่าน  โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จชต. ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมายังสมาคมฯได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้เข้าอบรมเต็มก่อนกำหนด) 
           หมายเหตุ 

               1.  รับสมัครเฉพาะครู 1 โรงเรียนสามารถสมัครได้ 2 ท่าน
               2.  ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมโน๊ตบุ๊ก  window ที่ activate แล้ว window  7 หรือ window 10  (Windows 8/8.1 เจอปัญหาค่อนข้างมากพยายามหลีกเลี่ยง)
               3
. ผู้เข้าอบรมต้องสวมใส่ mask ตลอดเวลาในการอบรม
               4. ผู้สมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์พิจารณาก่อน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม วันที่ 16 มกราคม 2564

จดหมายเชิญ / กำหนดการ / แบบตอบรับ

วันพ่อแห่งชาติ

            ขอเชิญชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในเวลา 19.00 โดยประมาณ

       การพัฒนาการแสดงโดรนแปรอักษรครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA) และกลุ่ม ปตท. โดย บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือ ปตท.สผ โดยจะมีการถ่ายทอดสดการแสดงจากบริเวณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และ Facebook: AI and Robotics Ventures

         การแสดงในครั้งนี้ใช้โดรนที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นด้วยฝีมือคนไทย จำนวน 650 ลำ ขึ้นบินแปรขบวนแสงสีบนท้องฟ้า ประกอบบทเพลง King of King โดยจะแปรอักษรเป็นรูปต่าง ๆ จำนวน 5 แบบ ทั้งในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติแบบเคลื่อนไหวได้ ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 5.20 นาที  ดังนี้ 

1. รูปแผนที่ประเทศไทย

2. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงโบกพระหัตถ์

3. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแซกโซโฟน

4. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

5. พลุไฟเฉลิมฉลอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าอบรมโดรน ที่ วช.

 
        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ในวันที่ 21-23 กันยายน 2563 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรม"หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้"

 


     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมอากาศยาน"หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้" ที่โรงเรียนนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 26-28 กันยายน 2563 

     เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงวันที่อบรมโดยเลื่อนจากวันที่ 16-18 กันยายน 2563 เป็นวันที่ 26-28 กันยายน 2563  หากโรงเรียนใดไม่สะดวกเข้าอบรมในวันดังกล่าวและประสงค์จะสละสิทธิ์ กรุณาแจ้งกลับมาที่สมาคมฯโดยด่วน โทร 083-6869294  เพื่อมอบสิทธิ์ให้โรงเรียนที่สมัครเป็นลำดับถัดไปได้เข้าร่วมการอบรม

     สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
1.  อาหารในระหว่างวันที่เข้าอบรมทั้ง 3 มื้อ
2.  ที่พักในโรงแรมหรือรีสอร์ททีมละ 1 ห้อง นอนได้ 3 คน แต่ต้องเตรียมเครื่องนอนมาเอง 1 ชุด 

     สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาในการอบรม
1.  โน๊ตบุ๊ค  window 7 เป็นต้นไป พร้อม Activate เรียบร้อยแล้ว 


    


การอบรมอากาศยานไร้คนขับ"เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร"

 

     สมาคมฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการอบรมฟรี ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดรน เพื่อต่อยอดการพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ ในวันที่ 21 - 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 

     ในการนี้สมาคมฯจึงใคร่ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรม ในโครงการดังกล่าว โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบตอบรับการเข้าร่วมอบรมส่งกลับมาที่ Email : 
rcsayoungpilot@gmail.com  โทรสาร 02-8093763 

สม้ครด่วนรับจำนวนจำกัด 

หมายเหตุ  ผู้เรียนต้องเตรียม โน๊ตบุ๊ค (window 7 เป้นต้นไปพร้อม Activate เรียบร้อยแล้ว) มาด้วย

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-6869294 

จดหมายเชิญ

แบบตอบรับการอบรม

กำหนดการ

โครงการ

ประกาศปิดรับสมัครการอบรม


เนื่องจากมีโรงเรียนที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมากเกินจำนวนที่รับสมัคร 

สมาคมฯจึงขอปิดรับสมัครการอบรมตั้งแต่วันนี้ 27 สิงหาคม 2563

ผู้ที่สมัครเข้าอบรมแล้วรอฟังประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการเข้าอบรมในวันที่ 5 กันยายน 2563 ทางเวปไซด์สมาคมฯ

ขอบคุณโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ให้ความสนใจและให้ความไว้วางใจสมาคมฯในการจัดการอบรมในครั้งนี้


อบรมโดรน "หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้"ประจำปี 2563

 

         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน “หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาด้านอากาศยาน “โดรน”ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับอากาศยานการบินให้แก่เด็กและเยาวชนชายแดนใต้ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  
         ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ จชต. ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  และระดับชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป 
         ทั้งนี้ ๑ โรงเรียนสมัครได้ ๑ ทีม (๑ ทีม มี ๓ คน ครู ๑ คนและนักเรียน ๒ คน )

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ


ขอเขิญชมโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

           สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ กลุ่ม ปตท. โดย บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์  เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทย่อยในเครือ ปตท.สผ. จัดการแสดงโดรนแปรอักษร (Drone Light Show) ประกอบบทเพลง เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 19.15 น. โดยประมาณ

       การแสดงครั้งนี้ใช้โดรนที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นด้วยฝีมือเยาวชนไทยที่ผ่านการอบรมจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยใช้โดรน จำนวน 500 ลำ ขึ้นบินแปรขบวนแสงสีบนท้องฟ้า โดยจะแปรอักษรเป็นรูปต่างๆ จำนวน 10 แบบ ใช้เวลาในการแสดง ประมาณ 12.12 นาที  รายละเอียด ดังนี้

1.   ธงชาติไทยแบบทรงกลม (3D)

2.   ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. (2D)

3.   พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (2D)

4.   อักษรคำว่า "พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า" (2D)

5.   พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่10 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (2D)

6.   รูปพวงมาลัยดอกมะลิวันแม่ (2D Motion)

7.   อักษรคำว่า "แม่ของแผ่นดิน" (2D)

8.   อักษรคำว่า "รักเอยรักลูก" (2D)

9.   อักษรคำว่า รักแม่ในรูปหัวใจ (2D Motion)

10. อักษรคำว่า "ทรงพระเจริญ" (2D)

 

         

 


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

12  สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์ พะรบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ขอถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

ขอเชิญชมการแสดงโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


      
      สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ กลุ่ม ปตท. โดย บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทย่อยในเครือ ปตท.สผ. จัดการแสดงโดรนแปรอักษร (Drone Light Show) ประกอบบทเพลง เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563  โดยจะมีการถ่ายทอดสดการแสดงผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เวลา 19.15 น. โดยประมาณ

      การแสดงครั้งนี้ใช้โดรนที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นด้วยฝีมือเยาวชนไทยที่ผ่านการอบรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยใช้โดรน จำนวน 500 ลำ ขึ้นบินแปรขบวนแสงสีบนท้องฟ้า จำนวน 2 ชุด โดยจะแปรอักษรเป็นรูปต่างๆ จำนวน 11 แบบ ใช้เวลาในการแสดง ประมาณ 12 นาที ดังนี้

การแสดงชุดที่หนึ่ง ชื่อชุด "เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

1. ธงชาติไทย

2. พระปรมาภิไธยย่อ วปร.

3. พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10

4. พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10

5. อักษรคำว่า LONG LIVE THE KING Rama X

6. อักษรคำว่า "ทรงพระเจริญ"

การแสดงชุดที่สอง ชื่อชุด “ในหลวงทรงห่วงใย"

7. อักษรคำว่า "ในหลวงทรงห่วงใย"

8. แพทย์ พยาบาล และอักษรคำว่า "Take care"

9. อักษรคำว่า "THANK YOU HEROS"

10. อักษรคำว่า "STRONGER TOGETHER "

11. อักษรคำว่า "เราจะผ่านไปด้วยกัน" 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   28 กรกฎาคม 2563 

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าทีมงาน สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ