ขอเชิญชมการแสดงโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


      
      สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ กลุ่ม ปตท. โดย บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทย่อยในเครือ ปตท.สผ. จัดการแสดงโดรนแปรอักษร (Drone Light Show) ประกอบบทเพลง เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563  โดยจะมีการถ่ายทอดสดการแสดงผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เวลา 19.15 น. โดยประมาณ

      การแสดงครั้งนี้ใช้โดรนที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นด้วยฝีมือเยาวชนไทยที่ผ่านการอบรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยใช้โดรน จำนวน 500 ลำ ขึ้นบินแปรขบวนแสงสีบนท้องฟ้า จำนวน 2 ชุด โดยจะแปรอักษรเป็นรูปต่างๆ จำนวน 11 แบบ ใช้เวลาในการแสดง ประมาณ 12 นาที ดังนี้

การแสดงชุดที่หนึ่ง ชื่อชุด "เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

1. ธงชาติไทย

2. พระปรมาภิไธยย่อ วปร.

3. พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10

4. พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10

5. อักษรคำว่า LONG LIVE THE KING Rama X

6. อักษรคำว่า "ทรงพระเจริญ"

การแสดงชุดที่สอง ชื่อชุด “ในหลวงทรงห่วงใย"

7. อักษรคำว่า "ในหลวงทรงห่วงใย"

8. แพทย์ พยาบาล และอักษรคำว่า "Take care"

9. อักษรคำว่า "THANK YOU HEROS"

10. อักษรคำว่า "STRONGER TOGETHER "

11. อักษรคำว่า "เราจะผ่านไปด้วยกัน"