เก็บตกภาพบรรยากาศการแข่งขันนัดพิเศษสรุปแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับฯ  เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร” ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  สรุปภาพรวมของกิจกรรมดังนี้
          1. กิจกรรมในครั้งนี้มี โรงเรียน และมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 สถาบัน 164 ทีม
          2. จำนวนนักกีฬาที่เข้าแข่งขันและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
  396 คน
          3. ประเภทกีฬาที่แข่งขันชิงถ้วยพระราชทานมีทั้งหมด 8 ประเภท คือ
                   3.1  ประเภท“ปีกหมุนประลองทักษะ” (Mini Quad)  ถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  ได้แก่ ทีม มทร. ล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
                   3.2. ประเภท“ปีกหมุนประลองปัญญา”(Quad rotor) ถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ได่แก่  ทีม ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง ทีม 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย
                   3.3 ประเภทยุทธวิธี   ถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ได้แก่ ทีมลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 1  โรงเรียน พิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี
                   3.4 ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ได้แก่   ทีม WINDA  TEAM   โรงเรียน. เซนต์แอนโทนี   จังหวัด ฉะเชิงเทรา
                   3.5 ประเภทลำเลียง  ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้แก่ ทีม ประเทียบ 1  โรงเรียน ประเทียบวิทยาทาน  จังหวัด สระบุรี
                   3.6. ประเภทบินนาน  ถ้วยรางวัลชนะเลิศ  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้แก่ ชื่อทีม ประเทียบ 5 โรงเรียน ประเทียบวิทยาทาน  จังหวัด สระบุรี
                   3.7 ประเภท บินผาดโผน (ลอดห่วง )ถ้วยรางวัลชนะเลิศ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  ได้แก่ ทีม หนองสมัคร 2  โรงเรียน วัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) จังหวัดสระบุรี                           
                   3.8. ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด  ถ้วยรางวัลชนะเลิศ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  ได้แก่ ชื่อทีม ลูกพระครูพิศาล 3 โรงเรียน พิศาลปุณณวิทยา   จังหวัด ขอนแก่น       
 4. ระยะ เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 วัน ตลอดระยะเวลาของการร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
บรรยากาศเป็นไปโดยความสนุกสนานและเป็นมิตรระหว่างกัน


ประมวลภาพการแข่งขัน