ที่พักใกล้ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต           แจ้งเปลี่ยนสถานที่การจัดการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ รายการ “หนูน้อยจ้าวเวหาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่  22- 24 กรกฎาคม 2559 ย้ายจากสนามกีฬาเวสน์ 1 (ไทยญี่ปุ่น-ดินแดง) มาที่ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ถนนพหลโยธิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อที่พักใกล้ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต