กติกาการแข่งขัน ศึกปีกหมุนประลองทักษะMiniquad


การแข่งขันนัดพิเศษเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 มีการแข่งขันทั้งหมด 8 ประเภทแบ่งเป็น
1. เครื่องบิน 2 ช่องสัญญาณประเภท บินผาดโผน(ลอดบ่วง)
2. เครื่องบิน 2 ช่องสัญญาณประเภท ทิ้งสัมภาระลงตรงจุด
3. เครื่องบิน 2 ช่องสัญญาณประเภท สร้างสรรค์สวยงามบินได้
4. เครื่องบิน 2 ช่องสัญญาณประเภท บินนาน
5. เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณประเภท ยุทธวิธี
6. เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณประเภท ลำเลียง
7. Miniquad ประเภทปีกหมุนประลองทักษะ
8. Quadrotor ประเภทปีกหมุนประลองปัญญา
       หมายเหตุ :
     1. การแข่งขันประเภท 2 ช่องและ 4 ช่องสัญญาณนักกีฬา 1คนสามารถลงแข่งได้
         ไม่เกิน 2 ประเภท
   
     2. รวมการแข่งขันทุกประเภทนักกีฬา 1 คนสามารถลงแข่งได้ไม่เกิน 3 ประเภท
กติกาการแข่งขัน ศึกปีกหมุนประลองทักษะ Miniquad