ปิดรับสมัครการอบรม"โดรนอัจฉริยะ2"หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้

        ประกาศปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม"โดรนอัจฉริยะ 2 "หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ 
         เนื่องจากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวนมากสมัครเข้าอบรมในครั้งนี้เกินจำนวนทีมที่กำหนด คือ 100 ทีม ทางสมาคมฯจึงขอปิดรับสมัครการอบรม"โดรนอัจฉริยะ2"ตั้งแต่บัดนี้

"หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้" ปี2562


  หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ ประจำปี 2562

                 สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน "โดรนอัจฉริยะ 2 "(Smart Drone 2) ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 และจัดการแข่งขัน "หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ "ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ

ทรงพระเจริญ


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี

๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ