อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับฟรี


          

          อบรมฟรี
       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขับ ให้กับบุคคลที่สนใจฟรี ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์

แจ้งข่าวงาน UAV STARTUP 2017


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 

                  ในวันที่ 17 มกราคม 2560 นี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)  จะมีการเปิดตัวงานกิจกรรมงาน  UAV STARTUP 2017  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อบรมฟรี"โดรนส่งภาพทางอากาศ หนุน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้"


   อบรมฟรี  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (สพก.จชต.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน“โดรนส่งภาพทางอากาศ หนูน้อยจ้าว

สร้างสรรค์สวยงาม "หนูน้อยจ้าวเวหา"สร้างเครื่องบินเป็นรูปกระต่าย


ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้

-  ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วย นักเรียน 2 คน อาจารย์/ผู้ควบคุมทีม 1 ท่าน
-  ให้ผู้เข้าแข่งขันสร้างและออกแบบเครื่องบินให้เป็นรูปกระต่าย พร้อมกับนำเสนอและบินเก็บคะแนน
   ที่สนามแข่งขัน (ให้ผู้เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์มาสร้างเครื่องบินที่สนามแข่งขันพร้อมนำเสนอ
   และบินเก็บคะแนน)
-  วิทยุบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นรุ่น 2 ช่องสัญญาณรุ่นใดก็ได้ไม่กำหนด
-  อุปกรณ์กำหนดให้ ใช้มอเตอร์ 180   ไม่กำหนดจำนวนมอเตอร์   ไม่กำหนดแบตเตอรี่
-  ให้ผู้เข้าแข่งขันออกแบบเครื่องบินให้เป็นรูปกระต่าย และทำโครงงานเป็นรูปเล่ม 3 ฉบับ ส่งให้
   กรรมการ (สามารถเตรียมความพร้อมมาจากบ้านได้)
-  นักเรียนต้องนำเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการจัดการแข่งขัน เพื่อให้คะแนน สร้างสรรค์สวยงาม
-  คะแนน แบ่งเป็นคะแนนสร้างสรรค์สวยงาม 60 คะแนน  คะแนนบินได้ 40 คะแนน
   คะแนนสวยงาม 60 คะแนน ประกอบด้วย
                        คะแนนการออกแบบตามหลักอากาศพลศาตร์    15    คะแนน
                        คะแนนความประณีตสวยงาม         15    คะแนน
                        คะแนนเอกสารรายงาน                 10    คะแนน
                        คะแนนการนำเสนอ                      10    คะแนน
                        คะแนน ถาม-ตอบ                        10    คะแนน
-   ทำการแข่งขันการบิน กำหนดเวลาการแข่งขัน 2  นาที
    คะแนนบินได้ 40 คะแนน   ดังนี้  (บินได้ไม่ถึง  30  วินาทีถือว่าบินไม่ได้ จะไม่ได้คะแนนบิน)
                        บินได้   30-39  วินาที                 10    คะแนน
                        บินได้   40-59  วินาที                 20    คะแนน
                        บินได้   60-79  วินาที                 25    คะแนน
                        บินได้   80-99  วินาที                 30    คะแนน
                        บินได้ 100-119 วินาที                35    คะแนน
                        บินได้ 120 วินาที                       40    คะแนน
-  แข่งพร้อมกันครั้งละ 2 ทีม
-  การบิน ผู้ควบคุมเครื่องบินต้องอยู่ในจุดที่กรรมการกำหนดและบินเหนือบริเวณพื้นที่ ที่
   กรรมการกำหนด
-  การตัดสิน นำคะแนนสร้างสรรค์สวยงามและคะแนนบินได้มารวมกัน ทีมใดได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ
-  การบินรอบชิงชนะเลิศใช้เวลา 2 นาทีโดยจะมีห่วงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ทีมละ 1 ห่วง 
   ให้บินลอดโดยจะมีคะแนนลอดห่วงอีกครั้งละ 10 คะแนนรวมกับคะแนนเดิมในรอบคัดเลือก
   ทีมใดได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศ

         การแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"  ในวันที่ 28-29 มกราคม 2560  ณ โรงเรียนร่มไทรวิทยา  อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

รวมทั้งสิ้น   6 ประเภท  ดังนี้คือ 
1.  ประเภทบินผาดโผน (ลอดบ่วง)
2.  ประเภททิ้งสัมภาระลงตรงจุด
3.  ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้
4.  ประเภทบินนาน
5.  ประเภทยุทธวิธี
6.  ประเภทลำเลียง
เปิดรับใบสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560  ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร

แล้วส่งกลับมาที่ Email : pisitmit@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข  02-809-3763  
ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนสามารถลงสมัครได้ 2 ประเภท