ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

อบรมโดรนที่เชียงคาน

 


        สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  และโรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา จังหวัดเลย เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา  จังหวัดเลย

เปิดอบรมโดรนที่หนองคาย

 


         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

อบรม"โดรน"ประยุกต์สู่การใช้งานฟรี

 


    สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม