ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมโดรนที่ วช.


                        ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 23-25 กันยายน 2562 ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดังนี้

ปิดรับสมัคร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรน “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”ฟรี


   ประกาศปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมในโครงการ
"การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรน “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”
ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตั้งแต่วันนี้ 23 สิงหาคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
ทางเวปไซต์สมาคมฯ www.rcsayoungpilot.com


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม  2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับโดรนแปรอักษร วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระพันปีหลวง"


              ขอเชิญชมการแสดง โดรนแปรอักษร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตรอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร เวลา 18.00 – 22.00 น.

อบรมฟรี การเขียนโปรแกรมพัฒนา Software เพื่อควบคุมฝูงโดรน         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนืคการบินโดรนแปรอักษร”เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อากาศยานไร้คนขับพื้นฐานเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมพัฒนา Software  เพื่อควบคุมฝูงโดรน ให้กับเด็กและเยาวชน ฟรี วันที่ 23 - 25 กันยายน 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
       รับสมัครภาคละ 25 ทีมเท่านั้น (1 ทีมประกอบด้วยครู 1 คน นักเรียน 2 คน)  โรงเรียนที่สนใจรีบสมัครด่วน ปิดรับสมัคร 22 สิงหาคม นี้ ประกาศรายชื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทางเวปสมาคม www.rcsayoungpilot.com