ปิดรับสมัคร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรน “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”ฟรี


   ประกาศปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมในโครงการ
"การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรน “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”
ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ตั้งแต่วันนี้ 23 สิงหาคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
ทางเวปไซต์สมาคมฯ www.rcsayoungpilot.com