กติกาการแข่งขัน Drone Mission Thai PBS สนามที่ 1

        การแข่งขัน Drone Mission Thai PBS  สนามที่ 1 เปิดโอกาสให้เด็ก /เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน  โดรนภารกิจ เกมส์การ

"หนูน้อยจ้าวเวหา" สนามที่ 1 DRONE MISSION THAI PBS
เตรียมพบกับการแข่งขัน "หนูน้อยจ้าวเวหา" สนามที่ 1 

เริ่มแล้วสนามแรกสำหรับ Drone Mission Thai PBS  โดรนภารกิจ เกมส์การ