"หนูน้อยจ้าวเวหา"ชิงถ้วยพระราชทานฯที่อุบล

       แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน สำหรับการแข่งขันเครื่องบิน ประเภท 4 ช่องสัญญาณ
"หนูน้อยจ้าวเวหา" สนามชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อความสะดวก จะย้ายจาก โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี มาแข่ง ในโดม ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับการแข่งขันในครั้งนี่ ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 7,000 , 5,000 , และ 3000 ตามลำดับ

       ในเรื่องของกฎกติกาการแข่งขัน มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อความสนุกสนานและเพิ่มทักษะด้านการบินให้กับผู้เข้าแข่งขัน คือ ประเภทยุทธวิธี จะมีการปรับตำแหน่งการวางลูกโป่งลูกกลางให้ถอยร่นลงมา การวางตำแหน่งลูกโป่งจะเป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยม ส่วน ประเภทลำเลียงนอกจากปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบของสัมภาะให้ใช้เป็นลักษณะถุงหูรูด คล้ายถุงยังชีพแล้ว การบินยังต้องบินผ่านช่องที่กรรมการกำหนดก่อนปลดทิ้งสัมภาระอีกด้วย

            รูปแบบสนามแข่งขันประเภทยุทธวิธี

            รูปแบบสนามแข่งขันประเภทลำเลียง

   กติกาการแข่งขันประเภทยุทธวิธี

- ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วย นักเรียน 2 คน และอาจารย์/ผู้ควบคุมทีม 1 คน
- เครื่องบินที่ใช้ในการแข่งขัน สามารถออกแบบและกำหนดขนาดได้เองโดยใช้วัสดุอะไรก็ได้แต่ต้องติด  ล้อที่เครื่องบินเพื่อทำการ take off ขึ้นจากพื้น
- ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องบินมาเอง อนุญาตให้เตรียมมาได้มากกว่า 1 ลำ โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากกรรมการก่อนทำการแข่งขัน
- อุปกรณ์กำหนดให้ใช้มอเตอร์ขนาด 180 จำนวน 2 ตัว หรือ มอเตอร์ 1 ตัว ขนาดไม่เกิน 1400 KV สปีดขนาดไม่เกิน 30 Amp
- ใช้วิทยุบังคับ 4 – 8 CH แบบทั่วไป
- เวลาในการแข่งขัน 2 นาที ถ้าเครื่องบินตกและยังไม่หมดเวลาสามารถนำเครื่องบินบินต่อได้จนหมดเวลา
- ต้องปล่อยและยืนบินตามตำแหน่งที่กรรมการกำหนด และบินตามแบบที่กรรมการกำหนด
- เริ่มจากจุด start ผู้เข้าแข่งขัน take off เครื่องบินจากพื้น แล้วบินวนอ้อมทั้งสามหลักให้ครบ 1 รอบ (บินวนครั้งแรกรอบเดียว)
- หลังจากนั้นบินซิกแซกอ้อมหลักทั้งสามหลักให้ครบถ้วนแล้วบินอ้อมหลักบนซ้ายสุดแล้วโจมตีลูกโป่งเพื่อทำคะแนน
- ในแต่ละรอบ โดยโจมตีลูกโป่งแตก 1 ลูกจะได้ 5 คะแนน เมื่อครบ 3 ลูกก็จะได้คะแนน 15 คะแนน
- การโจมตีลูกโป่งแต่ละครั้งต้องบินเข้าโจมตีเท่านั้น ห้าม ฮอบชนลูกโป่ง (ห้ามเครื่องบินทำมุมตั้งฉาก 90 องศาในแนวดิ่งเข้าชนลูกโป่ง)
- เครื่องบินตกหรือชนก้านลูกโป่งตก สามารถขึ้นบินได้ใหม่จนกว่าจะหมดเวลาการแข่งขัน
- ในกรณีที่เครื่องบินตกเสียหายระหว่างแข่งขันและไม่สามารถบินต่อไปได้ให้ยุติการแข่งขัน
- การตัดสินกรณีคะแนนเท่ากัน ทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในการเข้าโจมตีลูกโป่งลูกแรกแตกถือเป็นผู้ชนะ
- เมื่อบินครบ 2 นาทีแล้วให้ผู้แข่งขันนำเครื่องบินมาลงจอดที่จุด start ที่เดิม

   กติกาการแข่งขันประเภทลำเลียง
- ทีมผู้แข่งขันประกอบด้วย นักเรียน 2 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 ท่าน
- เครื่องบินที่ใช้ในการแข่งขัน สามารถออกแบบและกำหนดขนาดได้เองโดยใช้วัสดุอะไรก็ได้ แต่ต้องติดล้อที่เครื่องบินเพื่อทำการ take off ขึ้นจากพื้น
- อุปกรณ์กำหนดให้ใช้มอเตอร์ขนาด 180 จำนวน 2 ตัว หรือ มอเตอร์ 1 ตัว ขนาดไม่เกิน 1400 KVสปีดขนาดไม่เกิน 30 Amp
- ใช้วิทยุบังคับ 4 -8 CH แบบทั่วไป
สัมภาระที่ใช้ในการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง กำหนดให้มีรูปลักษณะเป็นถุงหูรูด(ลักษณะคล้ายถุงยังชีพ) น้ำหนักไม่จำกัดขึ้นอยู่กับความสามารถในการบรรทุกของเครื่องบิน
- การปลดทิ้งสัมภาระผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้วิทยุแบบ 2 ช่องสัญญาณปล่อยทิ้งสัมภาระ หรือสามารถใช้ Servo ปลดทิ้งสัมภาระจากวิทยุในตัวเดียวกันของนักบินได้
- ในกรณีที่ผู้ช่วยนักบิน เป็นผู้กดปลดสัมภาระ ตำแหน่งที่ยืนจะต้องอยู่ข้างนักบินในขณะกดปลด สัมภาระ (ไม่ให้ลงไปยืนในสนาม)
- ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องบินมาเอง อนุญาตให้เตรียมมาได้มากกว่า 1 ลำ โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากกรรมการก่อนทำการแข่งขัน
- เวลาในการแข่งขัน 2 นาที ถ้าเครื่องบินตกและยังไม่หมดเวลาสามารถนำเครื่องบิน บินต่อได้จนหมดเวลา
- ต้องปล่อยและยืนบินตามตำแหน่งที่กรรมการกำหนด และบินตามแบบที่กรรมการกำหนด
- เริ่มจากจุด start ผู้เข้าแข่งขัน take off เครื่องบินจากพื้น แล้วบินวนอ้อมทั้งสามหลักให้ครบ 1 รอบ (บินวนครั้งแรกรอบเดียว )
- หลังจากนั้นบินซิกแซกอ้อมหลักทั้งสามหลักให้ครบถ้วนแล้วบินอ้อมหลักบนซ้ายสุดหลังจากนั้นให้บินผ่านช่องที่กรรมการกำหนดมาที่เป้าคะแนนเพื่อกดปลดสัมภาระลงเป้าคะแนน นับคะแนนจากสัมภาระที่ทิ้งได้
- กรณีทิ้งสัมภาระแล้วเครื่องบินตกอยู่ในกรอบเป้าคะแนน ถือว่าปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จไม่ได้คะแนน
- กรณีทิ้งสัมภาระไม่ลงเป้าคะแนน ให้วัดระยะจากจุดกึ่งกลางเป้าคะแนนไปยังจุดที่สัมภาระตกอยู่ โดยคิดจาก ระยะทางที่ใกล้จุดกึ่งกลางเป้ามากที่สุด
- ในกรณีที่เครื่องบินบินผ่านช่องที่กำหนดแล้วยังไม่สามารถกดปลดสัมภาระได้ นักบินต้องนำเครื่องบินไปวนผ่านช่องที่กรรมการกำหนดก่อนจึงจะทิ้งสัมภาระได้
- เครื่องบินตกเสียหายไม่สามารถทำการบินได้ต่อไป ให้ยุติการแข่งขัน
- ทีมที่ทิ้งสัมภาระลงแผ่นเป้าคะแนนได้คะแนนสูงสุด ใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นทีมที่ชนะเลิศ
- การตัดสินกรณีคะแนนเท่ากัน ทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ
- การตัดสินกรณีที่ไม่มีคะแนน ใช้วัดระยะ ทีมที่วัดระยะได้ใกล้ที่สุดเป็นผู้ชนะ
- เมื่อบินครบ 2 นาทีแล้วให้ผู้แข่งขันนำเครื่องบินมาลงจอดที่จุด start ที่เดิม

หมายเหตุ **กติกาการแข่งขันหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน**

ดาวนโหลดใบสมัคร

ควันหลงกิจกรรมวันเด็กที่ไทยพีบีเอส

                 เด็ก หนูน้อยจ้าวเวหาร่วมกิจกรรม ในงานวันเด็กแห่งชาติ ที่สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ปีนี้มีกิจกรรมมากมายสำหรับน้องๆที่รักการบิน โดยมี คุณครูและ พี่ๆ จากโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน และโรงเรียนวัดบ้านพริก และพี่ๆจาก มศว. ดีกรีแชมป์ถ้วยพระราชทานฯ มากประสบการณ์  มาการสอนประกอบเครื่องบินแบบพุ่งลำเล็ก และประดิษฐ์เครื่องบินลำใหญ๋ พร้อมทั้งสาธิตการบิน  น้องๆที่มาร่วมกิจกรรมจะได้ลองทำเครื่องบินและนำกลับบ้าน  นอกจากนี้ยังมีน้องหม่อง  ทองดี แชมป์เครื่องบินพับกระดาษมาสอนน้องๆพับเครื่องบินและทดสอบบิน สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆเป็นอย่างยิ่ง 

                                     

"หนูน้อยจ้าวเวหา" ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     

      
          ขอเชิญเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 ณโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในระหว่าง วันที่ 5 -7 กุมภาพันธ์ 2559 งานนี้เจ้าภาพพร้อมดูแลทีมผู้เข้าแช่งขันอย่าง

โปรแกรมการแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหา ปี 2559

   

           หนูน้อยจ้าวเวหาทุกคนเตรียมความพร้อม เข้าสู่เกมส์การแข่งขันที่เพิ่มพูนและพัฒนาทางความคิดสติปัญญาและทักษะด้าน
   การบิน"หนูน้อยจ้าวเวหา" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559           
                     กำหนดการแข่งขัน "หนูน้อยจ้าวเวหา"ประจำปี 2559      

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

      


กราบบังคมเบื้องพระยุคลบาท        กษัตริย์ราชเอกบุรีศรีสมัย
พระมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย           ขอเทอดไท้ราชามหาบดี
ขอพระองค์จงทรงพระเกษม           สำราญเปรมพระทัยสุรสีห์
เหล่าข้าบาทแซ่ซ้องก้องบุรี           พระชนม์ยิ่งยืนนานนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายพิศิษฐ์  มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
พร้อมคณะ ขอร่วมถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข่าวดี สำหรับเด็กในโครงการ "หนูน้อยจ้าวเวหา"

       

        ข่าวดี !!!   สำหรับเด็กในโครงการ“หนูน้อยจ้าวเวหา”ที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        ตอนนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำลังเริ่มรับสมัครนักศึกษา ในโควตานักกีฬาประจำปีการศึกษา  2559
        โดยเปิดโอกาสให้เด็กในโครงการ“หนูน้อยจ้าวเวหา” ที่สนใจและมีคุณสมบัติเข้าโควต้านักกีฬาเข้าศึกษาต่อ
        ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสามารถยื่นเรื่องสมัครเข้าศึกษาต่อได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ โดย สามารถประสาน
        ผ่านสมาคมฯ หรือติดต่อสมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด่วนรับจำนวน จำกัด 
      (ตอนนี้เป็นการสมัครสอบเก็บคะแนน GAT/PAT  ให้เด็กๆหนูน้อยจ้าวเวหาเข้ามายืนเรื่องสมัครได้แล้ว
       ซึ่งจะเปิดรับสมัครเข้าโควตานักกีฬา มก. จริง ตอนเดือน ตุลาคมนี้ )

อบรมการพัฒนาเครื่องบินวิทยุบังคับเพื่อถ่ายภาพทางอากาศ

     
         ข่าวดี... สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการบินถ่ายภาพทางอากาศ 
 
  สมาคมกีฬาเครื่องบินฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เปิดการอบรม โครงการพัฒนาเครื่องบินวิทยุบังคับเพื่อถ่ายภาพทางอากาศ
  ในวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ  พร้อมมอบเอกสารตำราวิธีการเซ็ตระบบทั้งหมด
  ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
         ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถส่งใบสมัครมายังสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
  Email : pisitmit@hotmail.com

ผลการแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"ชายแดนใต้


     
             การแข่งขัน "หนูน้อยจ้าวเวหา"สนามพิเศษ ชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558
  ที่โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  อ.เมือง จ.สตูล  ได้รับเกียรติจาก นายนพพร  มากคงแก้วผู้อำนวยการ
  สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี
  นายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายกอเฉ็ม  หมิ่นเหม
  รอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  นายกฤตโชติ  อุดมสุขรัตน์  ผช.ผอ.ด้านผลิต
  รายการสำนักโทรทัศน์ และวิทยุ  และนายพิศิษฐ์  มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ
  อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาจากประเทศมาเลเซีย บินดาวู้ดหัวหน้าสำนักงาน
  การศึกษา อำเภอลังกาวี รัฐเคด้า อับดุลราซัค นายกสภาผู้บริหาร สถานศึกษารัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซีย
  ฮัจยีรอสลัน  ยาเต็ม อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเซอร์น่า รัฐเปอร์ลิส  ไซน่อน  บินอับดุลเลาะฮ์ ผู้ช่วยหัวหน้า
  การประถมศึกษาอำเภอลังกาวี ร่วมสังเกตุการณ์เพื่อวางแผนการจัดการแข่งขันร่วมกันในอนาคต
   ผลการแข่งขัน

Contact Us

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ


ที่อยู่ : ซอย เพชรเกษม 102/3 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
โทร : 02-8092900