อบรมการพัฒนาเครื่องบินวิทยุบังคับเพื่อถ่ายภาพทางอากาศ

     
         ข่าวดี... สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการบินถ่ายภาพทางอากาศ 
 
  สมาคมกีฬาเครื่องบินฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เปิดการอบรม โครงการพัฒนาเครื่องบินวิทยุบังคับเพื่อถ่ายภาพทางอากาศ
  ในวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ  พร้อมมอบเอกสารตำราวิธีการเซ็ตระบบทั้งหมด
  ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
         ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถส่งใบสมัครมายังสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
  Email : pisitmit@hotmail.com