ข่าวดี สำหรับเด็กในโครงการ "หนูน้อยจ้าวเวหา"

       

        ข่าวดี !!!   สำหรับเด็กในโครงการ“หนูน้อยจ้าวเวหา”ที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        ตอนนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำลังเริ่มรับสมัครนักศึกษา ในโควตานักกีฬาประจำปีการศึกษา  2559
        โดยเปิดโอกาสให้เด็กในโครงการ“หนูน้อยจ้าวเวหา” ที่สนใจและมีคุณสมบัติเข้าโควต้านักกีฬาเข้าศึกษาต่อ
        ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสามารถยื่นเรื่องสมัครเข้าศึกษาต่อได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ โดย สามารถประสาน
        ผ่านสมาคมฯ หรือติดต่อสมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด่วนรับจำนวน จำกัด 
      (ตอนนี้เป็นการสมัครสอบเก็บคะแนน GAT/PAT  ให้เด็กๆหนูน้อยจ้าวเวหาเข้ามายืนเรื่องสมัครได้แล้ว
       ซึ่งจะเปิดรับสมัครเข้าโควตานักกีฬา มก. จริง ตอนเดือน ตุลาคมนี้ )