ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

      


กราบบังคมเบื้องพระยุคลบาท        กษัตริย์ราชเอกบุรีศรีสมัย
พระมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย           ขอเทอดไท้ราชามหาบดี
ขอพระองค์จงทรงพระเกษม           สำราญเปรมพระทัยสุรสีห์
เหล่าข้าบาทแซ่ซ้องก้องบุรี           พระชนม์ยิ่งยืนนานนิรันดรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายพิศิษฐ์  มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
พร้อมคณะ ขอร่วมถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน