การแข่งขัน "หนูน้อย"ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้


         การแข่งขัน "หนูน้อย"ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 23-24 มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จะมีคะแนนจากผู้ชมที่ชื่นชอบผลงานของเด็กๆแล้วโหวตไลค์ให้อีก 30 คะแนน และจะมีรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัลคือ รางวัลขวัญใจมหาชน สำหรับผู้ที่ได้คะแนนจากการโหวตสูงสุด โดยจะได้รับเงินรางวัล เป็นทุนการศึกษา 3,000 บาท 
       # ผู้เข้าแข่งขันต้องทำคลิปความยาวไม่เกิน 3 นาที ส่งมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับชมเห็นถึงความสามารถและผลงานการประดิษฐ์ของเด็กไทยในการประดิษฐ์เครื่องบินเป็นรูปต่างๆ สำหรับโจทย์ทำเครื่องบินในปีนี้คือ "ของดีในจังหวัด"ที่ท่านอยู่

ข่าวดี...อบรมฟรี "โดรนอัจฉริยะ" หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้


ข่าวดี...อบรมฟรี "โดรนอัจฉริยะ" หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้  
                  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (สพก.จชต.) จัดอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน “โดรนอัจฉริยะ” (Smart Drone) หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ ประจำปี 2561 ให้กับครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ในระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อให้ครูและนักเรียนชายแดนใต้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในการควบคุม Drone เบื้องต้น (Basic Training of Programming Drones Controls) และการเขียนโปรแกรมสั่งการเพื่อพัฒนา Drone  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับอากาศยานในปัจจุบัน 
                  ท่านที่สนใจสามารถดาว์นโหลดใบสมัครแล้วส่งมายังสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ รับสมัครจำนวนจำกัด  100 ทีม (ทีมละ 3 คน ครู 1 คนนักเรียน 2 คน) ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมโน๊ตบุ๊กส์มาด้วย (window 7 ขึ้นไป) สมัครก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-3372042
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ รับสมัครโรงเรียนละ 1 ทีม และขอปิดรับสมัครก่อนวันที่กำหนดในกรณีที่ผู้สมัครเต็ม 

รู้ยัง"หนูน้อยฯ" 1 ทีมสมัครได้มากกว่า 1 ประเภท นับถอยหลังแล้วเจอกัน ...กับการแข่งขันที่นักบินน้อยทุกคนรอคอย “หนูน้อยจ้าวเวหา” สนามที่ 2

การแข่งขันรูปแบบใหม่ที่ต้องอาศัยทักษะ ความสามารถและฝีมือในการสร้างและบังคับเครื่องบินของเด็กๆ ชมกันสดๆ ได้ ในเสาร์ที่ 23 และ อาทิตย์ที่ 24 มิ.ย.2561 ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งจะมีการแข่งขันทั้งสิ้น 6 ประเภท คือ

เครื่องบินแบบ 2 ช่องสัญญาณ สำหรับน้องๆ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
แบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน คือ
 1. ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้  รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 2. ประเภทบินนาน รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 3. ประเภทบินผาดโผน รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 4. ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด  รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
เครื่องบินแบบ4 ช่องสัญญาณ สำหรับน้องๆ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย และอาชีวศึกษา  โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 1. ประเภทยุทธวิธี   รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 2. ประเภทลำเลียง  รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท      
 หมายเหตุ  :  ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม สามารถลงสมัครแข่งขันได้มากกว่า 1 ประเภท
(ยกเว้นประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้ เพราะต้องมาสร้างเครื่องบินที่สนามแข่งขัน)"หนูน้อยฯ"สนามที่ 2 แข่งขัน 6 ประเภท


 การแข่งขัน“หนูน้อยจ้าวเวหา”สนามที่ 2 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  เงินรางวัลรวม  120,000 บาท
ประเภทการแข่งขัน และรางวัล  ดังนี้
1.  ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้  
     รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลขวัญใจมหาชน  เงินรางวัล 3,000 บาท
     2. ประเภทยุทธวิธี 
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
     3. ประเภทลำเลียง 
รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท    
     4.  ประเภทบินนาน
     รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
     5.  ประเภทบินผาดโผน
     รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
     6. ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด 
     รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท


"หนูน้อยจ้าวเวหา"สนาม 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


“หนูน้อยจ้าวเวหา” สนาม 2 
            เตรียมพบกับการแข่งขันที่นักบินน้อยทุกคนรอคอย “หนูน้อยจ้าวเวหา”สนามที่ 2 การแข่งขันรูปแบบใหม่ที่ต้องอาศัยทักษะ ความสามารถและฝีมือในการสร้างและบังคับเครื่องบินของเด็กๆ ในวันที่ 23-24 มิ.ย.2561 ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะมีการแข่งขันทั้งสิ้น 6 ประเภท
            พลาดไม่ได้  ถ้วยพระราชทานฯอันทรงเกียรติปีนี้ จะเป็นของใคร?  ร่วมชมและเชียร์กันได้ติดขอบสนาม ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 2  ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต หรือรับชมทางทีวีช่องหมายเลข 3 ไทยพีบีเอส ถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย.นี้พบกันเวลา  บ่าย 2 โมง
การแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งสิ้น 6 ประเภท ดังนี้
ประเภท 2 ช่องสัญญาณ (ระดับประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
 1. ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. ประเภทบินนาน ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
 3. ประเภทบินผาดโผน ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
 4. ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด  ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ประเภท 4 ช่องสัญญาณ (ระดับประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น /ตอนปลาย  อาชีวศึกษา) 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 1. ประเภทยุทธวิธี  ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. ประเภทลำเลียง  ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

การแข่งขัน "หนูน้อยจ้าวเวหา"สนามที่ 2

"หนูน้อยจ้าวเวหา" สนาม 2 เริ่มแล้วครับ
สำหรับเครื่องบิน 2 ช่อง และ 4 ข่องสัญญาณ
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561
ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561
ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ลูกกา ปทุมธานี

***เด็กหนูน้อยฯเตรียมพบกับการแข่งขันในรูปแบบใหม่
พบกับกติกาใหม่ที่เข้มข้นและเร้าใจกว่าเดิมเร็วๆนี้นะครับ
รับประกันความมันส์ งานนี้เด็กหนูน้อยไม่ควรพลาด