แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานฯ


         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดการแข่งขัน Drone Mission King's Cup  ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท 
         บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งใบสมัครมาที่สมาคมฯได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 พย. 62  (1 ทีมมี 3 คน)

อมรมโดรนThaiPBS

       ThaiPBS ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองเเละวิทยุบังคับ จัดการอบรมการถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น รุ่น7 พร้อมลงพื้นที่ฝึกบินโดรนนอกสถานที่ ในวันที่2-3พฤศจิกายน 2562

สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม
FB : ThaiPBSAcademy
Call : 02-790-2424


การแข่งขัน Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


        ขอเชิญนักกีฬาหนูน้อยจ้าวเวหาร่วมการแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ รายการ“ปีกหมุนประลองลองปัญญา” (Drone Mission) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 พร้อมเงินรางวัลรวม 100,000 บาท ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมโดรน       ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ : เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร ระดับอาชีวศึกษาระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2562    ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร วช.4


ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


๑๓  ตุลาคม 

วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

เปิดอบรมโดรนฟรีให้อาชีวศึกษาทั่วประเทศ


            สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ  ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนืคการบินโดรนแปรอักษร”เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อากาศยานไร้คนขับพื้นฐานให้กับเยาวชน นักประดิษฐ์ ด้านการพัฒนาซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดรนในด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) ให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับโดรนให้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดยวันที่ 27 ตุลาคม จัดให้มีการแข่งขันชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาท