ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


๑๓  ตุลาคม 

วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ