ประกาศผลการแข่งขัน "ศึกปีกหมุนประลองทักษะ"(Mini Quad Copter) ชิงถ้วยพระราชทานฯ


ผลการแข่งขัน  "ศึกปีกหมุนประลองทักษะ"(Mini Quad Copter) ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
ได้แก่ทีม บรบือวิทยาคาร ทีม 1 โรงเรียน บรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม

อบรมเครื่องบินฟรี "หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้"


ข่าวดี สำหรับเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้
              สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้  PBS จัดโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยานและถ่ายทอดสดการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ “หนูน้อยจ้าวเวหา” ให้เยาวชนในเขตพื้นที่เฉพาะกิจชายแดนใต้ โดยจัดให้มีการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์การบิน ๒๕๕๙  เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอากาศยานและเพื่อให้เด็กและเยาวชนชายแดนใต้มี โดยในปีนี้ทางสมาคมฯได้จัดทำโครงการต่อยอดขยายไปสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  โดยจะเชิญนักเรียนจากประเทศในกลุ่มอาเซียนมาร่วมกิจกรรมการอบรมและแข่งขันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการพัฒนาต่อยอดทางความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์  โดยการอบรมแบ่งเป็น การอบรมขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับประถม และมัธยมต้น  และหลักสูตรรุ่นพัฒนาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการอบรมฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย นอกจากนี้ยังมีการมอบอุปกรณ์ วิทยุบังคับ ๒ ช่องสัญญาณ และ ๔ ช่องสัญาณ ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม
             การอบรมจัดให้มีขึ้นใน วันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
              โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ที่ สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถสอบถามไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล โดยตรง หรือส่งใบสมัครมาได้ ที่ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ที่ โทรสารหมายเลข ๐๒-๘๐๙-๓๗๖๓ หรือที่ Email : pisitmit@hotmail.com
**(ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมให้เตรียมแผ่นรองกรีดไม้บรรทัด คัทเตอร์ มาด้วย)

                                     

                                     

การแข่งขันอากาศยานปีกหมุน “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา” Quad Rotor ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนามที่ 1


เริ่มแล้ว.... สำหรับการแข่งขันอากาศยานปีกหมุน แบบ 4 ใบพัด (Quad rotor) สู่การพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้จริง

     การแข่งขันอากาศยานปีกหมุน “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา” Quad Rotor ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนามที่ 1  ชิงเงินรางวัล 110,000 บาท  ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ในเกมส์การแข่งขันที่ท้าทายความสามารถ อย่างเช่น การบินสำรวจตามโจทย์ที่กรรมการกำหนด  การบินนำห่วงยางไปช่วยเหลือคนจมน้ำ หรือกระทั่งการบินผ่านอุโมงค์น้ำ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด พลาดไม่ได้ไทยพีบีเอสถ่ายทอดสด ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

หมายเหตุ  ผู้ที่สมัครเข้าแข่งขันในสนามนี้เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมการแข่งขันในสนามชิงถ้วยพระราชทานฯ ชิงเงินรางวัล 400,000 บาท   ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ที่ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

  


ใกล้เข้ามาแล้วกับการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนรุ่นพัฒนา ที่ทุกคนรอคอย ในรายการ “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” Mini Quad Copter ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมเงินรางวัลกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
               ผู้เข้าแข่งขันอย่าลืมว่า...ตัวลำเครื่องที่ใช้ในการแข่งขันต้องมีการปรับแต่งให้แตกต่างไปจากเดิมไม่เช่นนั้นจะถูกตัด 10 คะแนน (หรืออาจถูกปรับไม่ให้ลงแข่งขันก็ได้) ผู้เข้าแข่งขันควรศึกษารายละเอียดของกฎกติกาให้พร้อมเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขันนัดสำคัญนัดนี้ 
  กติกาและรูปแบบการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนรุ่นพัฒนา
“ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” (Mini Quad copter) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ข้อกำหนด

      -   กำหนดให้ใช้ Mini Quad copter (อากาศยานปีกหมุนชนิด 4 ใบพัด) รุ่นใด ก็ได้ในการแข่งขัน
      -   Mini Quad copter ที่ใช้ในการแข่งขัน กำหนดให้ใช้มอเตอร์แปรงถ่านขนาดไม่เกิน 180w (DC 2 สาย)
      -  โครงสร้างของ Mini Quad copter (frame / body) กำหนดให้ต้องเปลี่ยนแปลงจากของเดิมโดยจะพ่นสีหรือตกแต่งลายใหม่
          ออกแบบหรือสร้างขึ้นมาใหม่รูปแบบใดก็ได้ โดยจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 230 มิลลิเมตร (ระยะห่างระหว่างมอเตอร์ 2 ตัว
          วัดในแนวทแยงไม่ต่ำกว่า 230 มิลลิเมตร)
      -   อนุญาตให้มี Mini Quad copter สำรองสำหรับการแข่งขัน
      -   ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีมจะต้องมี 3 คน นักบิน 1 คน ผู้ช่วยนักบิน 1 คน ผู้ควบคุมทีม  1 คน
      -   กำหนดเวลาปฏิบัติภารกิจ 2 นาที
      -   คะแนนการแข่งขันมี 100 คะแนน
      -   แข่งพร้อมกัน 2 ทีม ทีมที่ได้คะแนนมากกว่า และ ปฏิบัติภารกิจเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ (ใช้เวลาน้อยกว่า)
      -   การแข่งขันรอบคัดเลือก จะแข่งขันคัดเลือกเหลือ 16 ทีม
      -   ทีมที่เหลือ 16 ทีม จะแข่งขันคัดเหลือ 8 ทีม โดยแข่งขันแบบครั้งเดียวแพ้คัดออก  แล้วคัดเหลือ 4 ทีมสุดท้ายเพื่อแข่งรอบ
          ชิงชนะเลิศ  ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ใช้การแข่งขันแบบชนะ  2/3 ทีมใดชนะสองครั้งเป็นผู้ชนะ

  รูปแบบการแข่งขัน

      -   ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ทีมนำอากาศยานที่ผ่านการดัดแปลง/ตกแต่ง frame / body แล้วให้กรรมการตรวจสอบและให้คะแนนโดยจะมีคะแนนการดัดแปลง/ตกแต่ง สูงสุด 10 คะแนน
     -    ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ทีม ยืนประจำที่จุด start  (ขณะบินห้ามนักบินเดินตามอากาศยานแต่สามารถเดินขยับซ้าย-ขวาได้ ในขอบเขตที่กรรมการกำหนด)
     -    เริ่มจากจุด start ผู้เข้าแข่งขันนำอากาศยานเข้าโจมตีลูกโป่ง จำนวน 2 ลูกโดยมีคะแนนลูกละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน    
     -    จากนั้นบังคับอากาศยานบินผ่านช่องกังหัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร สูงจากพื้นถึงขอบด้านล่างของกังหัน 1 เมตร (กังหันหมุน 5 รอบ/นาที) โดยด่านนี้จะมี 10 คะแนน
     -    จากนั้นบินลอดห่วงสี่เหลี่ยม ขนาด 1X1 เมตร  สูง 1.5 เมตรและบินลอดห่วงสี่เหลี่ยมขนาด 1X1.5 เมตร สูง 1.5 เมตร ที่ตั้งเรียงกัน จำนวน 4 ห่วง
     -    จากนั้นนำอากาศยานไปเกี่ยวสัมภาระ (กล่องโฟมสี่เหลี่ยมขนาด 9X9X9 เซนติเมตร)ที่จุดรับสัมภาระ ด่านนี้มี 20 คะแนน      
     -   จากนั้นบังคับอากาศยานที่บรรทุกสัมภาระอ้อมหอนาฬิกา แล้วนำสัมภาระไปวางที่จุดวางสัมภาระ  ด่านนี้มี 20 คะแนน
     -   หลังจากนั้นบินลอดอุโมงค์แนวดิ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรสูง 1.5 เมตร โดยบินผ่านจากด้านบนลงล่าง ด่านนี้มี 15  คะแนน
     -   จากนั้นบังคับอากาศยานเข้าโจมตีลูกโป่ง 1 ลูก มี 5 คะแนน
     -   แล้วนำอากาศยานลงจอดที่จุด finish ถือเป็นอันสิ้นสุดการแข่งขัน  ด่านนี้มี 10 คะแนน  รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน
     -   ในกรณีที่อากาศยานตกลงพื้น ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำมาวางตรงจุดที่ตก หรือจุดที่กรรมการกำหนด และบินต่อได้
     -   ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติภารกิจ ให้เสร็จทุกด่านตามลำดับ

    หมายเหตุ  ** กติกาการแข่งขันหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน

รีบสมัครด่วน...

                                  รีบสมัครด่วน..... 
               พลาดไม่ได้กับการแข่งขันที่เพิ่มพูนทักษะและท้าทายความสามารถสำหรับเยาวชนที่รักการบินทุกท่าน ที่นี่ที่เดียวกับการแข่งขันสุดมันส์ รายการ "ศึกปีกหมุนประลองทักษะ"(Mini Quad Copter) ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลกว่าแสนบาท สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ บ่าย ๒ โมงเป็นต้นไป ที่โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

              นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครแข่งขันได้โดยไม่จำกัดอายุ (ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง) ผู้ส่งใบสมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันก่อน  และ 
ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับใบสมัครในกรณีที่มีทีมสมัครเกินจำนวนที่กำหนด หรือ ส่งใบสมัครหลังวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ให้รีบส่งใบสมัครโดยด่วนเนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก) สอบถามเพิ่มเติม โทร 086-337-2042