ประกาศผลการแข่งขัน "ศึกปีกหมุนประลองทักษะ"(Mini Quad Copter) ชิงถ้วยพระราชทานฯ


ผลการแข่งขัน  "ศึกปีกหมุนประลองทักษะ"(Mini Quad Copter) ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
ได้แก่ทีม บรบือวิทยาคาร ทีม 1 โรงเรียน บรบือวิทยาคาร จังหวัด มหาสารคาม
1.  นาย บรรยวัสถ์ สุขุนา  อายุ   15  ปี
2.  นาย ภูมินทร์ ทินช่วย  อายุ   15  ปี
3.  นาย บรรลุ สุขุนา  ผู้ควบคุมทีม 
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
ได้แก่ทีม บ้านพริก ทีม 2  โรงเรียน บ้านพริก จังหวัด นครนายก
1.  ด.ช.สิริชัย จันทร์ประสพโชค อายุ12 ปี
2.  ด.ช.จินดา  มารศรี  อายุ 12  ปี
3.  อ.สุริยา จันทร์ประสพโชค  ผู้ควบคุมทีม 
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
ได้แก่ทีมบ้านพริก ทีม โรงเรียน บ้านพริก จังหวัด นครนายก
1.  ด.ช.อนุรักษ์  ขันขาว  อายุ   14  ปี
2.  ด.ช.ดนุสรณ์  ทัพวงศ์  อายุ   14  ปี
3.  อ.สุริยา จันทร์ประสพโชค ผู้ควบคุมทีม 

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
ได้แก่ทีม Pass Go  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1นาย บุญมา ศักดิ์บุญญารัตน์
2.  นาย ธีรพล จาตุรัส 
3.  น.ส. ณิชนันท์   ลิขิตธนธำรง  ผู้ควบคุมทีม 
ภาพรวมบรรยากาศในการแข่งขัน