การแข่งขันอากาศยานปีกหมุน “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา” Quad Rotor ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนามที่ 1


เริ่มแล้ว.... สำหรับการแข่งขันอากาศยานปีกหมุน แบบ 4 ใบพัด (Quad rotor) สู่การพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้จริง

     การแข่งขันอากาศยานปีกหมุน “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา” Quad Rotor ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนามที่ 1  ชิงเงินรางวัล 110,000 บาท  ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ในเกมส์การแข่งขันที่ท้าทายความสามารถ อย่างเช่น การบินสำรวจตามโจทย์ที่กรรมการกำหนด  การบินนำห่วงยางไปช่วยเหลือคนจมน้ำ หรือกระทั่งการบินผ่านอุโมงค์น้ำ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆให้สมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด พลาดไม่ได้ไทยพีบีเอสถ่ายทอดสด ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

หมายเหตุ  ผู้ที่สมัครเข้าแข่งขันในสนามนี้เท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมการแข่งขันในสนามชิงถ้วยพระราชทานฯ ชิงเงินรางวัล 400,000 บาท   ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ที่ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร