ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 


    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและทีมงาน
สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

ประกาศแจ้งปิดรับสมัคร (จังหวัดตรัง)

เนื่องด้วยมีผู้สนใจผู้สมัครเข้าอบรมโดรนที่โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง ครบจำนวนที่กำหนดเรียบร้อยแลัว ทางสมาคมฯจึงขอแจ้งปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 

ขอบคุณค่ะ 

(ผู้ที่สมัครอบรมไม่ทันสามารถสมัคร ครั้งต่อไปที่ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ค่ะ)

การอบรมการประยุกต์ใช้งานโดรน ภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


          สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานภาคใต้ครั้งที่  4 ที่ วิทยาลัยการอาชีพไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เชิญอบรมการประยุกต์ใช้งานโดรน ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดกระบี่

 

     
           สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานภาคใต้ครั้งที่ 3 ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จังหวัดกระบี่ 

Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานฯ

 


              ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน การเขียนซอฟแวร์ควบคุมโดรนให้ปฏิบัติตามภารกิจ ในรายการ "ปีกหมุนประลองปัญญา" Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี