เชิญอบรมการประยุกต์ใช้งานโดรน ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดกระบี่

 

     
           สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานภาคใต้ครั้งที่ 3 ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จังหวัดกระบี่ 
     ในการนี้จึงขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรน การประยุกต์ใช้งานโดรนในด้านต่างๆ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมการบินโดรนแปรอักษรจำนวน 200 ลำ ในพื้นที่จริง ในระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566  ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 100 ท่าน สมัครก่อนรับสิทธิ์ก่อน 

       สอบถามเพิ่มเติม โทร 083-6869294

       จดหมายเชิญและกำหนดการ

        สแกนใบสมัคร