การอบรมอากาศยานไร้คนขับ"เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร"

 

     สมาคมฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการอบรมฟรี ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดรน เพื่อต่อยอดการพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ ในวันที่ 21 - 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 

     ในการนี้สมาคมฯจึงใคร่ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรม ในโครงการดังกล่าว โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบตอบรับการเข้าร่วมอบรมส่งกลับมาที่ Email : 
rcsayoungpilot@gmail.com  โทรสาร 02-8093763 

สม้ครด่วนรับจำนวนจำกัด 

หมายเหตุ  ผู้เรียนต้องเตรียม โน๊ตบุ๊ค (window 7 เป้นต้นไปพร้อม Activate เรียบร้อยแล้ว) มาด้วย

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-6869294 

จดหมายเชิญ

แบบตอบรับการอบรม

กำหนดการ

โครงการ

ประกาศปิดรับสมัครการอบรม


เนื่องจากมีโรงเรียนที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมากเกินจำนวนที่รับสมัคร 

สมาคมฯจึงขอปิดรับสมัครการอบรมตั้งแต่วันนี้ 27 สิงหาคม 2563

ผู้ที่สมัครเข้าอบรมแล้วรอฟังประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการเข้าอบรมในวันที่ 5 กันยายน 2563 ทางเวปไซด์สมาคมฯ

ขอบคุณโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ให้ความสนใจและให้ความไว้วางใจสมาคมฯในการจัดการอบรมในครั้งนี้


อบรมโดรน "หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้"ประจำปี 2563

 

         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน “หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาด้านอากาศยาน “โดรน”ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับอากาศยานการบินให้แก่เด็กและเยาวชนชายแดนใต้ ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  
         ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ จชต. ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  และระดับชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไป 
         ทั้งนี้ ๑ โรงเรียนสมัครได้ ๑ ทีม (๑ ทีม มี ๓ คน ครู ๑ คนและนักเรียน ๒ คน )

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ


ขอเขิญชมโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

           สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ กลุ่ม ปตท. โดย บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์  เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทย่อยในเครือ ปตท.สผ. จัดการแสดงโดรนแปรอักษร (Drone Light Show) ประกอบบทเพลง เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 19.15 น. โดยประมาณ

       การแสดงครั้งนี้ใช้โดรนที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นด้วยฝีมือเยาวชนไทยที่ผ่านการอบรมจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยใช้โดรน จำนวน 500 ลำ ขึ้นบินแปรขบวนแสงสีบนท้องฟ้า โดยจะแปรอักษรเป็นรูปต่างๆ จำนวน 10 แบบ ใช้เวลาในการแสดง ประมาณ 12.12 นาที  รายละเอียด ดังนี้

1.   ธงชาติไทยแบบทรงกลม (3D)

2.   ตราพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. (2D)

3.   พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (2D)

4.   อักษรคำว่า "พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า" (2D)

5.   พระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่10 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (2D)

6.   รูปพวงมาลัยดอกมะลิวันแม่ (2D Motion)

7.   อักษรคำว่า "แม่ของแผ่นดิน" (2D)

8.   อักษรคำว่า "รักเอยรักลูก" (2D)

9.   อักษรคำว่า รักแม่ในรูปหัวใจ (2D Motion)

10. อักษรคำว่า "ทรงพระเจริญ" (2D)

 

         

 


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

12  สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์ พะรบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ขอถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ