ประกาศปิดรับสมัครการอบรม


เนื่องจากมีโรงเรียนที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมากเกินจำนวนที่รับสมัคร 

สมาคมฯจึงขอปิดรับสมัครการอบรมตั้งแต่วันนี้ 27 สิงหาคม 2563

ผู้ที่สมัครเข้าอบรมแล้วรอฟังประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการเข้าอบรมในวันที่ 5 กันยายน 2563 ทางเวปไซด์สมาคมฯ

ขอบคุณโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ให้ความสนใจและให้ความไว้วางใจสมาคมฯในการจัดการอบรมในครั้งนี้