ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ทีมงาน สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน โดรนอัจฉริยะ "หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้"              ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด “โดรนอัจฉริยะ” “หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561  ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ที่ โรงเรียน นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา  
              ผู้สมัครเข้าแข่งขันที่ประสงค์จะให้ทางโรงเรียนนาทวีวิทยาคมจัดเตรียมที่พัก สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูสาโรจน์  สังข์ทอง เบอร์โทร 080-1372896 และครู อับดุลเราะห์มาน   รอมลี  เบอร์โทร 088-9218913

ขยายเวลารับสมัครแข่งขันโดรนอัจฉริยะ หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้


               ประกาศ !  ขยายเวลาปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานปีกหมุน"โดรนอัจฉริยะ"หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีก 2 วันโดยจะ

เปิดรับสมัครการแข่งขัน โดรนอัจฉริยะ หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้

             

                          ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จชต. ส่งตัวแทนนักกีฬาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันและถ่ายทอดสดอากาศยานปีกหมุน "โดรนอัจฉริยะ" “หนูน้อยจ้าว

เก็บตกบรรยากาศการอบรม Smart Drone


            เก็บตกภาพบรรยากาศการอบรม Smart Drone เพื่อการศึกษา เมื่อ วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561ที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอ นาทวี  จังหวัด สงขลา