เปิดรับสมัครการแข่งขัน โดรนอัจฉริยะ หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้

             


                          ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จชต. ส่งตัวแทนนักกีฬาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันและถ่ายทอดสดอากาศยานปีกหมุน "โดรนอัจฉริยะ" “หนูน้อยจ้าว
เวหาชายแดนใต้” ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปี  ๒๕๖๑  ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙  กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 


                        การแข่งขันในครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเด็กและเยาวชนชายแดนใต้  ที่จะโชว์ความรู้ความสามารถและทักษะในการบังคับและควบคุมโดรนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เงินรางวัลรวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
        
                          สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้  ถึง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (มีที่พักและอาหารกลางวันให้ผู้เข้าแข่งขันฟรี เข้าพักได้ตั้งแต่ 27-28 กรกฎาคม 2561) รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 100 ทีม (1 โรงเรียนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ทีม ) สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-3372042