ขยายเวลารับสมัครแข่งขันโดรนอัจฉริยะ หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้


               ประกาศ !  ขยายเวลาปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานปีกหมุน"โดรนอัจฉริยะ"หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีก 2 วันโดยจะปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ชายแดนใต้ ที่ยังไม่ส่งใบสมัครรีบสมัครด่วน  

               แจ้งให้ทราบ...สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม"โดรนอัจฉริยะ" ที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคม เมื่อ วันที่  2-4 กรกฎาคม 2561 แล้ว หากโดรนที่ได้รับมอบจากการอบรมชำรุด สามารถส่งกลับมาให้ทางสมาคมตรวจซ่อมได้ฟรีตามประกันที่ได้รับ  และในการแข่งขันทางสมาคมได้เตรียมอุปกรณ์สำรองให้ใช้ในการแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จดหมายเชิญแข่งขัน/กำหนดการ

แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน word