ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขัน โดรนอัจฉริยะ "หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้"              ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด “โดรนอัจฉริยะ” “หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561  ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ที่ โรงเรียน นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา  
              ผู้สมัครเข้าแข่งขันที่ประสงค์จะให้ทางโรงเรียนนาทวีวิทยาคมจัดเตรียมที่พัก สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูสาโรจน์  สังข์ทอง เบอร์โทร 080-1372896 และครู อับดุลเราะห์มาน   รอมลี  เบอร์โทร 088-9218913
              รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 84 ทีม ดังนี้ 
1.   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี  ชื่อทีม BM1      จ.ปัตตานี
2.    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี  ชื่อทีม BM2     จ.ปัตตานี     
3.   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล ทีม 1                    จ.สตูล
4.   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล ทีม 2                    จ.สตูล
5.   โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ   ชื่อทีม ศรีนครจูเนียร์โดรน ทีม 1  จ.สงขลา 
6.   โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ   ชื่อทีม ศรีนครจูเนียร์โดรน ทีม 2  จ.สงขลา 
7.   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ชื่อทีม YorWor Team 1       จ.สงขลา 
8.   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ชื่อทีม YorWor Team 2       จ.สงขลา 
9.   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  ชื่อทีม ลูกลานไทร 1   จ.สงขลา 
10.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  ชื่อทีม ลูกลานไทร 2  จ.สงขลา
    11.โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  ชื่อทีมอนุบาลนราธิวาส 1       จ.นราธิวาส 
    12.โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  ชื่อทีมอนุบาลนราธิวาส 2       จ.นราธิวาส 
    13.โรงเรียนเทพา  ชื่อทีมเทพา 1       จ.สงขลา
    14.โรงเรียนเทพา  ชื่อทีมเทพา 2       จ.สงขลา
    15.โรงเรียนเทพา  ชื่อทีมเทพา 3       จ.สงขลา
    16.โรงเรียนเทพา  ชื่อทีมเทพา 4       จ.สงขลา
    17.โรงเรียนเทพา  ชื่อทีมเทพา 5       จ.สงขลา
    18.โรงเรียนเทพา  ชื่อทีม Young Pilot  โรงเรียนเทพา 6     จ.สงขลา
    19.โรงเรียนเทพา  ชื่อทีม Young Pilot  โรงเรียนเทพา 7     จ.สงขลา
    20.โรงเรียนเทพา  ชื่อทีม Young Pilot  โรงเรียนเทพา 8     จ.สงขลา
    21.โรงเรียนเทพา  ชื่อทีม Young Pilot  โรงเรียนเทพา 9     จ.สงขลา
    22.โรงเรียนเทพา  ชื่อทีม Young Pilot  โรงเรียนเทพา 10   จ.สงขลา
    23.โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ  ชื่อทีม RC ติดปีก A           จ.สงขลา
    24.โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ  ชื่อทีม RC ติดปีก B           จ.สงขลา
    25.โรงเรียนควนโดนวิทยา ชื่อทีม KD. POWER                 จ.สตูล
    26.โรงเรียนควนโดนวิทยา ชื่อทีม K.D. ADVENTURE         จ.สตูล
    27.โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม  ชื่อทีม จะโหนงพิทยาคม Flying    จ.สงขลา
    28.โรงเรียนจะนะชนูปถมัภ์  ชื่อทีม จ.ช.01         จ.สงขลา 
    29.โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ชื่อทีม K.M.Y.S    จ.ปัตตานี
    30.โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ชื่อทีม TK          จ.สงขลา
    31.โรงเรียนตันหยงมัส                                  จ.นราธิวาส
    32.โรงเรียนทับช้างวิทยาคม                           จ.สงขลา 
    33.โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร                          จ.ปัตตานี  
    34.โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม ชื่อทีม 3 D      จ.ปัตตานี
    35.โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์   ชื่อทีม ลูกหว้า         จ.สตูล
    36.โรงเรียนนาทวีวิทยาคม   ชื่อทีม นาทวี 1       จ.สงขลา
    37.โรงเรียนนาทวีวิทยาคม   ชื่อทีม นาทวี 2       จ.สงขลา
    38.โรงเรียนนาทวีวิทยาคม   ชื่อทีม นาทวี 3       จ.สงขลา
    39.โรงเรียนนาทวีวิทยาคม   ชื่อทีม นาทวี 4       จ.สงขลา
    40.โรงเรียนนาทวีวิทยาคม   ชื่อทีม นาทวี 5       จ.สงขลา
    41.โรงเรียนนาทวีวิทยาคม   ชื่อทีม นาทวี 6       จ.สงขลา
    42.โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์                             จ.ยะลา
    43.นิคมสร้างตนเองเทพา 2  ชื่อทีม นิคม 2        จ.สงขลา   
    44.โรงเรียนบาเจาะ                                      จ.นราธิวาส
    45.โรงเรียนบ้านเกาะทาก                              จ.สงขลา 
    46.โรงเรียนบ้านเตราะหัก      ชื่อทีมบ้านเตราะหัก    จ.ปัตตานี
    47.โรงเรียนบ้านเตราะหัก      ชื่อทีม แฆ แฆ1         จ.ปัตตานี
    48.โรงเรียนบ้านเตราะหัก      ชื่อทีม แฆ แฆ 2        จ.ปัตตานี
    49.โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ชื่อทีม Dream Team Fighter 1    จ.สตูล
    50.โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ชื่อทีม Dream Team Fighter 2    จ.สตูล
    51.โรงเรียนบ้านแว้ง                                         จ.นราธิวาส
    52.โรงเรียนบ้านโคกหมัก  ชื่อทีม บินหลา              จ.ปัตตานี
    53.โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด                                     จ.ปัตตานี
    54.โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1   ชื่อทีม  ทุ่งไม้ด้วน    จ.สงขลา
    55.โรงเรียนบ้านควนหรัน (เทพา)                        จ.สงขลา 
    56.โรงเรียนบ้านคาโต  ชื่อทีม KT Team               จ.ปัตตานี
    57.โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น                            จ.ปัตตานี 
    58.โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล                            จ.ปัตตานี
    59.โรงเรียนบ้านทุ่ง    ชื่อทีม ลูโก๊ะการบิน             จ.ปัตตานี
    60.โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1                              จ.สงขลา
    61.โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ                                      จ.ปัตตานี
    62.โรงเรียนบ้านป่าม่วง ชื่อทีม ป่าม่วงจ้าวเวหา       จ.ปัตตานี
    63.โรงเรียนบ้านปุลามาวอ  ชื่อทีมปุลามาวอ           จ.ปัตตานี
    64.โรงเรียนบ้านลำชิง                                       จ.สงขลา
    65.โรงเรียนบ้านลำลอง                                     จ.สงขลา
    66.โรงเรียนบ้านวังประจัน                                  จ.สตูล      
    67.โรงเรียนบ้านสะเอะ    ชื่อทีม บ้านสะเอะ 1         จ.ยะลา 
    68.โรงเรียนบ้านสะเอะ    ชื่อทีม บ้านสะเอะ 2         จ.ยะลา
    69.โรงเรียนบ้านสะพานหัก                                 จ.สงขลา
    70.โรงเรียนบ้านสากอ    ชื่อทีม สากอสายฟ้า         จ.นราธิวาส
    71.โรงเรียนบ้านห้วยเต่า  ชื่อทีมห้วยเตาอะคาเดมี่              จ.สงขลา   
    72.โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว  ชื่อทีม Win 1    จ.ปัตตานี
    73.โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว  ชื่อทีม Win 2    จ.ปัตตานี
    74.โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา   ชื่อทีม มสว 2          จ.สงขลา        
    75.โรงเรียนร่มเกล้า                    จ.นราธิวาส
    76.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42  จ.สตูล    ชื่อทีม RPK 42   จ.สตูล
    77.โรงเรียนละงูพิทยาคม  ชื่อทีม Mini Lorpor                      จ.สตูล
    78.โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)                             จ.สงขลา
    79.โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี  ชื่อทีม SR 1                           จ.ปัตตานี 
    80.โรงเรียนสตูลวิทยา  ชื่อทีม STW                                   จ.สตูล
    81.โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”ชื่อทีม KC-Gang จ.สงขลา
    82.โรงเรียนสะนอพิทยาคม                                   จ.ปัตตานี
    83.โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา  ชื่อทีม SB                    จ.สงขลา
    84.โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์  ชื่อทีม หารเทาจ้าวเวหา  จ.พัทลุง

1
1