ประกาศปิดรับสมัคร

 


            ประกาศปิดรับสมัคร  เนื่องจาก โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ อากาศยานเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา  Software “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร " มีโรงเรียนสมัครมามากเกินจำนวนที่กำหนด จึงขอปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 23 ธค.63  ทางสมาคมฯต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ 
            ส่วนผู้สมัครมาแล้วรอฟังประกาศรายชื่อทางเวปไซด์ สมาคมฯ ขอบคุณครับ

อบรม"เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร" ครูในจังหวัดชายแดนใต้

 

           
          อบรมฟรี ..สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต..) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส   จัดทำ โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ อากาศยานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา  Software “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์(Software) ที่เกี่ยวข้องกับใช้งานโดรน  (Drone)การเขียนโปรแกรมควบคุมฝูงโดรน ให้กับครูโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ 
         กำหนดจัดการอบรมในวันที่  27-29 มกราคม 2564 ณ โรงแรม เซาเทิร์นวิว ปัตตานี เปิดรับสมัครครูที่สอนในระดับประถมศึกษาจำนวน50โรงเรียนและระดับมัธยม ศึกษา จำนวน 50 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ท่าน  โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จชต. ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมายังสมาคมฯได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้เข้าอบรมเต็มก่อนกำหนด) 
           หมายเหตุ 

               1.  รับสมัครเฉพาะครู 1 โรงเรียนสามารถสมัครได้ 2 ท่าน
               2.  ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมโน๊ตบุ๊ก  window ที่ activate แล้ว window  7 หรือ window 10  (Windows 8/8.1 เจอปัญหาค่อนข้างมากพยายามหลีกเลี่ยง)
               3
. ผู้เข้าอบรมต้องสวมใส่ mask ตลอดเวลาในการอบรม
               4. ผู้สมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์พิจารณาก่อน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม วันที่ 16 มกราคม 2564

จดหมายเชิญ / กำหนดการ / แบบตอบรับ

วันพ่อแห่งชาติ

            ขอเชิญชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในเวลา 19.00 โดยประมาณ

       การพัฒนาการแสดงโดรนแปรอักษรครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA) และกลุ่ม ปตท. โดย บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือ ปตท.สผ โดยจะมีการถ่ายทอดสดการแสดงจากบริเวณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และ Facebook: AI and Robotics Ventures

         การแสดงในครั้งนี้ใช้โดรนที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นด้วยฝีมือคนไทย จำนวน 650 ลำ ขึ้นบินแปรขบวนแสงสีบนท้องฟ้า ประกอบบทเพลง King of King โดยจะแปรอักษรเป็นรูปต่าง ๆ จำนวน 5 แบบ ทั้งในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติแบบเคลื่อนไหวได้ ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 5.20 นาที  ดังนี้ 

1. รูปแผนที่ประเทศไทย

2. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงโบกพระหัตถ์

3. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแซกโซโฟน

4. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

5. พลุไฟเฉลิมฉลอง