อบรม"เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร" ครูในจังหวัดชายแดนใต้

 

           
          อบรมฟรี ..สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต..) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส   จัดทำ โครงการอบรมค่ายวิทยาศาสตร์ อากาศยานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา  Software “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์(Software) ที่เกี่ยวข้องกับใช้งานโดรน  (Drone)การเขียนโปรแกรมควบคุมฝูงโดรน ให้กับครูโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ 
         กำหนดจัดการอบรมในวันที่  27-29 มกราคม 2564 ณ โรงแรม เซาเทิร์นวิว ปัตตานี เปิดรับสมัครครูที่สอนในระดับประถมศึกษาจำนวน50โรงเรียนและระดับมัธยม ศึกษา จำนวน 50 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ท่าน  โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จชต. ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครมายังสมาคมฯได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้เข้าอบรมเต็มก่อนกำหนด) 
           หมายเหตุ 

               1.  รับสมัครเฉพาะครู 1 โรงเรียนสามารถสมัครได้ 2 ท่าน
               2.  ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมโน๊ตบุ๊ก  window ที่ activate แล้ว window  7 หรือ window 10  (Windows 8/8.1 เจอปัญหาค่อนข้างมากพยายามหลีกเลี่ยง)
               3
. ผู้เข้าอบรมต้องสวมใส่ mask ตลอดเวลาในการอบรม
               4. ผู้สมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์พิจารณาก่อน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม วันที่ 16 มกราคม 2564

จดหมายเชิญ / กำหนดการ / แบบตอบรับ