วันพ่อแห่งชาติ

            ขอเชิญชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในเวลา 19.00 โดยประมาณ

       การพัฒนาการแสดงโดรนแปรอักษรครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA) และกลุ่ม ปตท. โดย บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือ ปตท.สผ โดยจะมีการถ่ายทอดสดการแสดงจากบริเวณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และ Facebook: AI and Robotics Ventures

         การแสดงในครั้งนี้ใช้โดรนที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นด้วยฝีมือคนไทย จำนวน 650 ลำ ขึ้นบินแปรขบวนแสงสีบนท้องฟ้า ประกอบบทเพลง King of King โดยจะแปรอักษรเป็นรูปต่าง ๆ จำนวน 5 แบบ ทั้งในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติแบบเคลื่อนไหวได้ ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 5.20 นาที  ดังนี้ 

1. รูปแผนที่ประเทศไทย

2. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงโบกพระหัตถ์

3. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแซกโซโฟน

4. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

5. พลุไฟเฉลิมฉลอง