ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าอบรมโดรน ที่ วช.

 
        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาโดรนสู่การใช้ประโยชน์ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ในวันที่ 21-23 กันยายน 2563 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)