สรุปผลการแข่งขันโครงการ”การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)


สรุปผลการแข่งขัน
โครงการ”การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (
Unmanned Aerial Vehicle : UAV
ในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560
ณ สนามบินมณฑลทหารบกที่ 14 ภายในค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ 21

ถ่ายทอดสดการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ UAV


                 ขอเชิญชมการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vechicle :UAV) ประจำปี 2560
การแข่งขันภารกิจที่จะนำอากาศยานไร้คนขับ มาพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปใช้งานในด้านต่างๆ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ด้าน ด้วยกันคือ ด้านความมั่นคง ด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน