ถ่ายทอดสดการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ UAV


                 ขอเชิญชมการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vechicle :UAV) ประจำปี 2560
การแข่งขันภารกิจที่จะนำอากาศยานไร้คนขับ มาพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปใช้งานในด้านต่างๆ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ด้าน ด้วยกันคือ ด้านความมั่นคง ด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
คมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชิงเงินรางวัลกว่า 7 แสนบาท ซึ่งจัดให้มีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 12-13 สิงหาคม 2560 ณ สนามบินมณฑลทหารบกที่ 14 ภายในค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  เชิญติดตามชมผลงานนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยนักประดิษฐ์ฝีมือคนไทย