ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเวทีนานาชาติ ที่ญี่ปุ่น

 สมาคมฯนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 3 ผลงาน ได้แก่ 
มัลิติโดรนดับเพลิง 4 G โดรนแปรอักษร และเครื่องตรวจโควิดด้วยลมหายใจ เข้าร่วมจัดแสดง
ในงาน 2023 Japan Design, Idea and Invention Expo,2023 JDIE
ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ก้าวสู่เวทีนานาชาติ

      2 รางวัลเหรียญทองจากเวทีนานาชาติ 

         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ คว้ารางวัลเหรียญทอง และถ้วยทองจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “The 6th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2023” ภายใต้งาน “The 9th China (Shanghai) International Technology Fair” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2566 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

แจ้งเปลี่ยนวันอบรมโดรนที่จังหวัดตรัง

            ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันอบรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน จังหวัดตรัง  ที่ โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์  จังหวัดตรัง จากวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 เป็นวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2566  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และต้องขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี้
           
Big blue O2