แจ้งเปลี่ยนวันอบรมโดรนที่จังหวัดตรัง

            ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันอบรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน จังหวัดตรัง  ที่ โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์  จังหวัดตรัง จากวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 เป็นวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2566  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และต้องขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี้