ก้าวสู่เวทีนานาชาติ

      2 รางวัลเหรียญทองจากเวทีนานาชาติ 

         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ คว้ารางวัลเหรียญทอง และถ้วยทองจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “The 6th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2023” ภายใต้งาน “The 9th China (Shanghai) International Technology Fair” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2566 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

        โดยผลงานเรื่อง“เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรพื้นที่สูงควบคุมระยะไกลด้วยเครือข่าย 4G” (Drone technology for remote control of highland agriculture with 4G network.)ได้รับรางวัล เหรียญทอง และ รางวัลพิเศษ Special Prizes on stage จากองค์กรนานาชาติ World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA Special Award) และรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สำหรับผลงาน "เครื่องบำบัดอากาศฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย" (Air purifiers to eliminating the virus and bacteria)