ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเวทีนานาชาติ ที่ญี่ปุ่น

 สมาคมฯนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 3 ผลงาน ได้แก่ 
มัลิติโดรนดับเพลิง 4 G โดรนแปรอักษร และเครื่องตรวจโควิดด้วยลมหายใจ เข้าร่วมจัดแสดง
ในงาน 2023 Japan Design, Idea and Invention Expo,2023 JDIE
ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น