กติกาการแข่งขัน "ศึกปีกหมุนประลองปัญญา"Mini Drone ชิงถ้วยพระาชทานฯ

   รูปแบบสนามที่ใช้แข่งขันมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักบินเพื่อความเหมาะสม
กติกาและรูปแบบการแข่งขัน “ ปีกหมุนประลองปัญญา ” (Mini Drone) ส่งภาพทางอากาศ
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข้อกำหนด
      -   กำหนดให้ใช้ Mini Drone (อากาศยานปีกหมุนชนิด 4 ใบพัด) รุ่นใด ก็ได้ในการแข่งขัน   
      -   Mini Drone  ที่ใช้ในการแข่งขัน กำหนดให้ระยะห่างระหว่างมอเตอร์ 2 ตัว วัดในแนว
          ทแยงไม่ต่ำกว่า 5 เซนติเมตร และยาวไม่เกิน 10 เซนติเมตร (บวกลบได้ไม่เกิน 2 ซม.
          และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการในการพิจารณา)
      -   อนุญาตให้มี Mini Quad  สำรองสำหรับการแข่งขัน 
      -   ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีมจะต้องมี 3 คน นักบิน 1 คน ผู้ช่วยนักบิน 1 คน ผู้ควบคุมทีม  1 คน
      -   กำหนดเวลาปฏิบัติภารกิจ 2 นาที 
      -   คะแนนการแข่งขันมี 100 คะแนน
      -   แข่งพร้อมกัน 3 ทีม ทีมที่ได้คะแนนมากกว่า และ ปฏิบัติภารกิจเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ (ใช้เวลาน้อยกว่า)
      -   การแข่งขันรอบคัดเลือก จะแข่งขันคัดเลือกเหลือ 27 ทีม
      -   ทีมที่เหลือ 27 ทีม จะแข่งขันคัดเหลือ 9 ทีม โดยแข่งขันแบบครั้งเดียวแพ้คัดออก  แล้วคัดเหลือ 3 ทีมสุดท้าย
          เพื่อแข่งรอบตัดสินชิงชนะเลิศ  ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3
รูปแบบการแข่งขัน      
      -   ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 ทีม ยืนประจำที่จุด start  (ขณะบินห้ามนักบินเดินตามอากาศยานแต่สามารถเดินขยับซ้าย-ขวาได้
          ในขอบเขตที่กรรมการกำหนด) 
      -   การบินจะทำการบินวน 2 รอบตามเส้นทางที่กรรมการกำหนด
      -   เริ่มจากจุด start ผู้เข้าแข่งขันนำอากาศยานบินลอดห่วงอุโมงค์แนวนอน จากนั้นบังคับอากาศยานบินผ่าน           
           ช่องกังหัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร สูงจากพื้นถึงขอบด้านล่างของกังหัน 1 เมตรด่านนี้จะมี 10 คะแนน

      -   จากนั้นบังคับอากาศยานบินซิกแซกอ้อมเสาทั้ง 6 หลัก โดยจะต้องบินลอดห่วงสี่เหลี่ยมขนาด 1X1.5 เมตร
          สูง 1.5 เมตร ที่ตั้งอยู่ข้างเสาแต่ละต้น ด่านนี้มีคะแนนห่วงละ 10 คะแนน (โดยจะบินวน 2 รอบๆละ 5 คะแนน
          รวมเป็น 10 คะแนนโดยจะต้องบินตามเส้นทางที่กรรมการกำหนด (รวม 2 รอบ 60 คะแนน)        
      -   จากนั้นบังคับอากาศยานบินลอดห่วงอุโมงค์แนวนอน ด่านนี้มี 10 คะแนน
      -   จากนั้นนำอากาศยานบินไปสำรวจป้ายรูปภาพที่อยู่ในกล่อง A B C ที่กรรมการกำหนด โดยดูภาพผ่านทาง
           จอมอนิเตอร์ว่าเป็นภาพอะไร แล้วเขียนคำตอบบนกระดานบอร์ด ด่านนี้มี 15 คะแนน
      -   จากนั้นนำอากาศยานบินลงจอดที่จุด finish แล้วกดหยุดเวลา ถือเป็นอันสิ้นสุดการแข่งขัน ด่านนี้มี 5 คะแนน
          คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
      -   ในกรณีที่อากาศยานตกลงพื้น ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำมาวางตรงจุดที่ตก หรือจุดที่กรรมการกำหนด และบินต่อได้
      -   ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติภารกิจ ให้เสร็จทุกด่านตามลำดับ

หมายเหตุ  ** กติกาการแข่งขันหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
    คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
          1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียน / นักศึกษา (ตั้งแต่ระดับขั้นประถม ถึงระดับมหาวิทยาลัย)
          2. ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม มี 3 คน คือ นักบิน 1 คน ผู้ช่วยนักบิน 1 คนและผู้ควบคุมทีม 1 คน

การแข่งขันMini Drone ส่งภาพทางอากาศชิงถ้วยพระราชทานฯสนามสุดท้าย


ใกล้ปิดรับสมัครแล้ว !!! สำหรับการแข่งขัน"ศึกปีกหมุนประลองปัญญา" Mini Drone ส่งภาพทางอากาศ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ใบสุดท้าย  วันที่ 3-4 ธันวาคม 2559 ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสถ่ายทอดสดวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.05 น. สำหรับผู้ที่สนใจและยังไม่ส่งใบสมัครรีบส่งด่วนก่อนหมดเขต !!! 
            งานนี้จะเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ ของ"หนูน้อยจ้าวเวหา"ทั่วประเทศที่่ได้ถ้วยรางวัลพระราชทานฯตั้งแต่ ปี 2552-2559 มาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร่วมกัน 

เก็บตกการแข่งขัน "Drone Challenge Korea 2016"


ขอแสดงความยินดีกับเด็กไทยที่คว้าอันดับที่ 3 ในการแข่งขัน "Drone Challenge Korea 2016" ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี
น้องมอส ศรรักษ์ คำป้อมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และน้องเกเก้ สธน สมฤทธิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ที่ได้ไปแสดงการบินโชว์ในพิธีเปิดงานและร่วมแข่งขันจนได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในครั้งนี้
แชร์ประสบการณ์การแข่งขัน 
การแข่งขัน"Drone Challenge Korea 2016" ในครั้งนี้มีการแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภทคือประเภทที่ 1 และ 2 จะเป็นการแข่งขันประเภทความเร็ว (Drone Racing) ของเด็ก และประเภทที่ 3 คือประเภท ปฎิบัติภาระกิจ (Mission) ซึ่งเด็กไทยได้ร่วมแข่งขันประเภทนี้ การแข่งขันประเภท Mission หรือประเภทปฎิบัติภาระกิจ จะเป็นการแข่งโครงงานโดยเราเพิ่งทราบโจทย์ก่อนการแข่งขันไม่กี่ชั่วโมง และโจทย์คือให้สร้างเรื่องราวเกี่ยวกับทะเล (Marine) โดยมีเวลาให้นำเสนอทีมละไม่เกิน 10 นาที โดยจะต้องนำเสนอเรื่องราวเป็นภาษาเกาหลีให้คณะกรรมการฟัง (โดยเราจะต้องแต่งเรื่องเป็นภาษาอังกฤษและให้ล่ามช่วยแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเกาหลีอีกทอดหนึ่ง) สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เด็กไทยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับว่าในประเทศไทยมีการการนำโดรนไปใช้งานอะไรบ้าง โดยตัดต่อนำเสนอ VTR ประมาณ 2 นาที ให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้โดรนในด้านต่างๆ และแสดงสาธิตการบินโปรยเมล็ดพันธุ์พืช และการบินนำกล่องเวชภัณฑ์ไปช่วยผู้ประสบภัยทางทะเล  ซึ่งต้องยอมรับความสามารถของเด็กไทยที่ร่วมกันแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในการแข่งขันในครั้งนี้ได้ดีเยี่ยมโดยนำวัตุดิบที่พอจะหาได้รอบตัวจากในงานมาดัดแปลงใช้ในการประกอบการบินจนชนะใจกรรมการได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เด็กไทยในโครงการ"หนูน้อยจ้าวเวหา"ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับถ้วยพระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ 9 สามารถไปสร้างชื่อเสียงให้คนไทยได้เป็นที่รู้จักในต่างแดน
รวมพลัง"หนูน้อยจ้าวเวหา"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯเรียนเชิญครูและนักเรียนในโครงการ หนูน้อยจ้าวเวหาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งขันเครื่องบินฯ
ายการ"ศึกปีกหมุนประลองปัญญา" Mini Drone ส่งภาพทางอากาศ ชิงถ้วยพระราชทานฯ  เพื่อน้อมรำลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใน วันที่3-4 ธันวาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมชั้น ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยในวันที่ ธันวาคมเวลา 14.05 -16.00 น. นอกจากจะเป็นวันแข่งขันและถ่ายทอดสดรอบตัดสินแล้วทาง Thai PBS แล้วยังมีกิจกรรม "หนูน้อยจ้าวเวหา"ร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย อีกด้วย จึงเรียนมาเพื่อเชิญ ครูและนักเรียน"หนูน้อยจ้าวเวหา"ทั้งรุ่นเก่าและใหม่ทั่วประเทศมาบันทึกประวัติศาสตร์ร่วมกัน
รูปสนาม
รูป Drone ที่ใช้แข่งขันไม่จำกัดรุ่น


             
         ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งมายังสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ทาง Email : pisitmit@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-809-3763
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสถานะเป็นนักเรียน/นักศึกษา ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา

การแข่งขัน"ศึกปีกหมุนประลองปัญญา" Mini Drone ส่งภาพทางอากาศ ชิงถ้วยพระราชทานฯ


สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  จัดการแข่งขันและถ่ายทอดสด “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา” (Mini Drone) ส่งภาพทางอากาศ ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 80,000 บาท ในระหว่างวันที่  2-4 ธันวาคม 2559 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจะทำการถ่ายทอดสดรอบตัดสิน ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559เวลา 14.05-16.00 น
        คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสถานะเป็นนักเรียน/นักศึกษา ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา   
        ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งมายังสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ทาง Email : pisitmit@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-809-2900
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559