เก็บตกการแข่งขัน "Drone Challenge Korea 2016"


ขอแสดงความยินดีกับเด็กไทยที่คว้าอันดับที่ 3 ในการแข่งขัน "Drone Challenge Korea 2016" ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี
น้องมอส ศรรักษ์ คำป้อมจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และน้องเกเก้ สธน สมฤทธิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ที่ได้ไปแสดงการบินโชว์ในพิธีเปิดงานและร่วมแข่งขันจนได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในครั้งนี้
แชร์ประสบการณ์การแข่งขัน 
การแข่งขัน"Drone Challenge Korea 2016" ในครั้งนี้มีการแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภทคือประเภทที่ 1 และ 2 จะเป็นการแข่งขันประเภทความเร็ว (Drone Racing) ของเด็ก และประเภทที่ 3 คือประเภท ปฎิบัติภาระกิจ (Mission) ซึ่งเด็กไทยได้ร่วมแข่งขันประเภทนี้ การแข่งขันประเภท Mission หรือประเภทปฎิบัติภาระกิจ จะเป็นการแข่งโครงงานโดยเราเพิ่งทราบโจทย์ก่อนการแข่งขันไม่กี่ชั่วโมง และโจทย์คือให้สร้างเรื่องราวเกี่ยวกับทะเล (Marine) โดยมีเวลาให้นำเสนอทีมละไม่เกิน 10 นาที โดยจะต้องนำเสนอเรื่องราวเป็นภาษาเกาหลีให้คณะกรรมการฟัง (โดยเราจะต้องแต่งเรื่องเป็นภาษาอังกฤษและให้ล่ามช่วยแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเกาหลีอีกทอดหนึ่ง) สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เด็กไทยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับว่าในประเทศไทยมีการการนำโดรนไปใช้งานอะไรบ้าง โดยตัดต่อนำเสนอ VTR ประมาณ 2 นาที ให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้โดรนในด้านต่างๆ และแสดงสาธิตการบินโปรยเมล็ดพันธุ์พืช และการบินนำกล่องเวชภัณฑ์ไปช่วยผู้ประสบภัยทางทะเล  ซึ่งต้องยอมรับความสามารถของเด็กไทยที่ร่วมกันแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในการแข่งขันในครั้งนี้ได้ดีเยี่ยมโดยนำวัตุดิบที่พอจะหาได้รอบตัวจากในงานมาดัดแปลงใช้ในการประกอบการบินจนชนะใจกรรมการได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เด็กไทยในโครงการ"หนูน้อยจ้าวเวหา"ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับถ้วยพระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ 9 สามารถไปสร้างชื่อเสียงให้คนไทยได้เป็นที่รู้จักในต่างแดน