รวมพลัง"หนูน้อยจ้าวเวหา"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯเรียนเชิญครูและนักเรียนในโครงการ หนูน้อยจ้าวเวหาทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งขันเครื่องบินฯ
ายการ"ศึกปีกหมุนประลองปัญญา" Mini Drone ส่งภาพทางอากาศ ชิงถ้วยพระราชทานฯ  เพื่อน้อมรำลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใน วันที่3-4 ธันวาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมชั้น ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยในวันที่ ธันวาคมเวลา 14.05 -16.00 น. นอกจากจะเป็นวันแข่งขันและถ่ายทอดสดรอบตัดสินแล้วทาง Thai PBS แล้วยังมีกิจกรรม "หนูน้อยจ้าวเวหา"ร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย อีกด้วย จึงเรียนมาเพื่อเชิญ ครูและนักเรียน"หนูน้อยจ้าวเวหา"ทั้งรุ่นเก่าและใหม่ทั่วประเทศมาบันทึกประวัติศาสตร์ร่วมกัน
รูปสนาม
รูป Drone ที่ใช้แข่งขันไม่จำกัดรุ่น


             
         ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งมายังสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ทาง Email : pisitmit@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-809-3763
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสถานะเป็นนักเรียน/นักศึกษา ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา