กติกาการแข่งขัน "ศึกปีกหมุนประลองปัญญา"Mini Drone ชิงถ้วยพระาชทานฯ

   รูปแบบสนามที่ใช้แข่งขันมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนักบินเพื่อความเหมาะสม
กติกาและรูปแบบการแข่งขัน “ ปีกหมุนประลองปัญญา ” (Mini Drone) ส่งภาพทางอากาศ
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข้อกำหนด
      -   กำหนดให้ใช้ Mini Drone (อากาศยานปีกหมุนชนิด 4 ใบพัด) รุ่นใด ก็ได้ในการแข่งขัน   
      -   Mini Drone  ที่ใช้ในการแข่งขัน กำหนดให้ระยะห่างระหว่างมอเตอร์ 2 ตัว วัดในแนว
          ทแยงไม่ต่ำกว่า 5 เซนติเมตร และยาวไม่เกิน 10 เซนติเมตร (บวกลบได้ไม่เกิน 2 ซม.
          และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการในการพิจารณา)
      -   อนุญาตให้มี Mini Quad  สำรองสำหรับการแข่งขัน 
      -   ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีมจะต้องมี 3 คน นักบิน 1 คน ผู้ช่วยนักบิน 1 คน ผู้ควบคุมทีม  1 คน
      -   กำหนดเวลาปฏิบัติภารกิจ 2 นาที 
      -   คะแนนการแข่งขันมี 100 คะแนน
      -   แข่งพร้อมกัน 3 ทีม ทีมที่ได้คะแนนมากกว่า และ ปฏิบัติภารกิจเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ (ใช้เวลาน้อยกว่า)
      -   การแข่งขันรอบคัดเลือก จะแข่งขันคัดเลือกเหลือ 27 ทีม
      -   ทีมที่เหลือ 27 ทีม จะแข่งขันคัดเหลือ 9 ทีม โดยแข่งขันแบบครั้งเดียวแพ้คัดออก  แล้วคัดเหลือ 3 ทีมสุดท้าย
          เพื่อแข่งรอบตัดสินชิงชนะเลิศ  ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3
รูปแบบการแข่งขัน      
      -   ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 ทีม ยืนประจำที่จุด start  (ขณะบินห้ามนักบินเดินตามอากาศยานแต่สามารถเดินขยับซ้าย-ขวาได้
          ในขอบเขตที่กรรมการกำหนด) 
      -   การบินจะทำการบินวน 2 รอบตามเส้นทางที่กรรมการกำหนด
      -   เริ่มจากจุด start ผู้เข้าแข่งขันนำอากาศยานบินลอดห่วงอุโมงค์แนวนอน จากนั้นบังคับอากาศยานบินผ่าน           
           ช่องกังหัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร สูงจากพื้นถึงขอบด้านล่างของกังหัน 1 เมตรด่านนี้จะมี 10 คะแนน

      -   จากนั้นบังคับอากาศยานบินซิกแซกอ้อมเสาทั้ง 6 หลัก โดยจะต้องบินลอดห่วงสี่เหลี่ยมขนาด 1X1.5 เมตร
          สูง 1.5 เมตร ที่ตั้งอยู่ข้างเสาแต่ละต้น ด่านนี้มีคะแนนห่วงละ 10 คะแนน (โดยจะบินวน 2 รอบๆละ 5 คะแนน
          รวมเป็น 10 คะแนนโดยจะต้องบินตามเส้นทางที่กรรมการกำหนด (รวม 2 รอบ 60 คะแนน)        
      -   จากนั้นบังคับอากาศยานบินลอดห่วงอุโมงค์แนวนอน ด่านนี้มี 10 คะแนน
      -   จากนั้นนำอากาศยานบินไปสำรวจป้ายรูปภาพที่อยู่ในกล่อง A B C ที่กรรมการกำหนด โดยดูภาพผ่านทาง
           จอมอนิเตอร์ว่าเป็นภาพอะไร แล้วเขียนคำตอบบนกระดานบอร์ด ด่านนี้มี 15 คะแนน
      -   จากนั้นนำอากาศยานบินลงจอดที่จุด finish แล้วกดหยุดเวลา ถือเป็นอันสิ้นสุดการแข่งขัน ด่านนี้มี 5 คะแนน
          คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
      -   ในกรณีที่อากาศยานตกลงพื้น ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำมาวางตรงจุดที่ตก หรือจุดที่กรรมการกำหนด และบินต่อได้
      -   ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติภารกิจ ให้เสร็จทุกด่านตามลำดับ

หมายเหตุ  ** กติกาการแข่งขันหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน
    คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
          1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียน / นักศึกษา (ตั้งแต่ระดับขั้นประถม ถึงระดับมหาวิทยาลัย)
          2. ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม มี 3 คน คือ นักบิน 1 คน ผู้ช่วยนักบิน 1 คนและผู้ควบคุมทีม 1 คน