ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าทีมงาน สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ