"หนูน้อยจ้าวเวหา"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


                               
                                                  

พระเสด็จสู่สวรรคาลัย
  พระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว       ทูลกระหม่อมแก้วปิ่นเกศประเทศสยาม
   “ภูมิพล” มหาราช โลกลือนาม            ทุกเขตคามราษฎร์ร่ำไห้ใจระทม
          ๗๐ ปี ที่ครองราชย์ทรงงานหนัก   ทรงปลูกรักสร้างชาติไทยได้สุขสม
   สอน“พอเพียง”เลี้ยงชีพงามตามนิยม    เป็นสังคมร่มเย็นใต้พระบารมี
          ทศพิธราชธรรม ธ ล้ำเลิศ           ยอดกษัตริย์ผู้ประเสริฐสง่าศรี
   ทั้งศาสตร์ ศิลป์ ปรีชาญาณองค์ภูมี       ทั่วหล้าสดุดีพระเกียรติคุณ
          ๘ ปีแล้ว ที่ปีกน้อยค่อยบินหัด      พระทรงฉัตรเป็นหลักชัยกอปรเกื้อหนุน
   พระราชทานน้ำพระทัยไหลเจือจุน        ปีกจึ่งหมุนแข็งแกร่งแรงกำลัง
          ข้าพระบาท “หนูน้อยจ้าวเวหา”   ขอตามรอยพระราชาอย่างเข้มขลัง
   “คิดดี พูดดี ทำดี” มีพลัง                   จักปิดทองข้างหลังพระปฏิมา
          น้อม ฯ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ  ทรงเมตตาการุณแก่ปวงข้า
   ขอพระองค์เสด็จสู่ทิพย์มรรคา             เสวยสวรรค์ยาตราบนิรันดร์.
                                                       
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
รายการ “หนูน้อยจ้าวเวหา”

(นายคิดลึก  สังข์สาลี  ร้อยกรอง)

๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙