ผลการแข่งขัน "ศึกปีกหมุนประลองปัญญา"Mini Drone ชิงถ้วยพระราชทานฯ


         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  จัดการแข่งขันและถ่ายทอดสด “ศึกปีกหมุนประลองปัญญา” (Mini Drone) ส่งภาพทางอากาศ ชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 80,000 บาท ในระหว่างวันที่  2-4 ธันวาคม 2559 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  
          นอกจากกิจกรรมการแข่งขันแล้วยังจัดให้มีการรวมถ้วยพระราชทาน"หนูน้อยจ้าวเวหา"ที่ได้รับพระมหากรูณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชที่แข่งขันตลอดทั้ง  8 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพ.ศ 2552-2559 จำนวน 55 ถ้วยรางวัล เพื่อน้อมรำลึำในพระมหากรุณาธิคุณร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย       
          การแข่งขันในครั้งนี้มีผู่เข้าแข่งขันที่เดินทางมาจากทั่วทุกภาครวมทั้งสิ้น  52 ทีมจาก 22 โรงเรียน จำนวนผู้เข้สนร่วมกิจกรรมทั้งหมด 500 คน

สรุปผลการแข่งขัน
รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท
ได้แก่ทีม ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง ทีม  1     โรงเรียน สามัคคีวิทยาคม     จังหวัดเชียงราย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท
ได้แก่ทีม รร.บรบือวิทยาคาร ทีม1        โรงเรียน บรบือวิทยาคาร      จังหวัด มหาสารคามรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
ได้แก่ทีม ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3   ทุนการศึกษา  5,000  บาท
ได้แก่ทีม ม.นเรศวร         มหาวิทยาลัยนเรศวร      จังหวัด พิษณุโลก รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด
 1. ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย       จังหวัด นครศรีธรรมราช

  ชื่อทีมแข่งขัน  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทีม 1                        
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  นายปพนวิส  สุขมาก         อายุ 16 ปี ขั้น ม.5
                                        2.  นายภัทรพล  นุกูล             อายุ 16 ปี ขั้น ม.4
                                        3.  นายทวีวีฒน์  ศรีสุวรรณ      ผู้ควบคุมทีม
      2. ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย        จังหวัด นครศรีธรรมราช  
          ชื่อทีมแข่งขัน  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทีม 2                        
          รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายตันติกร  ยอดราช         อายุ 16 ปี ขั้น ม.5
                                       2.  นายภัทรภณ  ศรีเมือง         อายุ 17 ปี ขั้น ม.5
                                       3.  นายธเนศ  แซ่ด่าน              ผู้ควบคุมทีม 
      3.  ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย          จังหวัด นครศรีธรรมราช

           ชื่อทีมแข่งขัน  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทีม 3                       
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1.  นายรัชชานนท์  สงคง         อายุ 16 ปี ขั้น ม.4
                                       2.  นายภัทรพล  แซ่แต้            อายุ 16 ปี ขั้น ม.4
                                       3.  นายฐปนวัฒน์  ชูกลิ่น          ผู้ควบคุมทีม
      4.  ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย         จังหวัด นครศรีธรรมราช 
           ชื่อทีมแข่งขัน   จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทีม 4                       
           รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายวิชชากร  กุญชรวิชัย      อายุ 16 ปี ขั้น ม.5
                                        2.  นายเนติธร  พัฒนะ              อายุ 17 ปี ขั้น ม.5
                                        3.  นายธูปนวัฒน์  ชูกลิ่น          ผู้ควบคุมทีม
       5.  ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย             จังหวัด นครศรีธรรมราช 
            ชื่อทีมแข่งขัน  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทีม 5                       
            รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายธนสรณ์  เทพสุทธิ์        อายุ 17 ปี ขั้น ม.5
                                         2.  นายศุภวิชญ์  คงเดช           อายุ 17 ปี ขั้น ม.5
                                         3.  นายธูปนวัฒน์  ชูกลิ่น          ผู้ควบคุมทีม       
       6.  ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย             จังหวัด นครศรีธรรมราช 
            ชื่อทีมแข่งขัน  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทีม 6                      
            รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายอภิชาต  โดยสวัสดิ์       อายุ 18 ปี ขั้น ม.6
                                         2.  นายรัชฌานนท์  สถิตย์ภูมิ    อายุ 16 ปี ขั้น ม.4
                                         3.  นายธูปนวัฒน์  ชูกลิ่น          ผู้ควบคุมทีม      
        7.  ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย        จังหวัด นครปฐม
             ชื่อทีมแข่งขัน  พระปฐมวิทยาลัย ทีม A                 
             รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1.  เด็กชายชินปพัฒน์   วัฒนธีรางกูร   
                                         2.  นางสาวสุธาสินี   ฟักบำรุง            
                                         3.  นายชรินทร์   วัฒนธีรางกูร       ผู้ควบคุมทีม
       8.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย          จังหวัด นครปฐม
            ชื่อทีมแข่งขัน  พระปฐมวิทยาลัย ทีม B                          
            รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายวันธงชัย  เหลืองอมรนารา       
                                         2.  นางสาวสกลรักษ์   กานต์ชยทิพย์    
                                         3.  นายชรินทร์   วัฒนธีรางกูร         ผู้ควบคุมทีม
       9.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย             จังหวัด นครปฐม
 
             ชื่อทีมแข่งขัน  พระปฐมวิทยาลัย ทีม C                 
             รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายปณชัย   อินแหยม               
                                          2.  นางสาววรนันต์   กานต์ชยทิพย์    
                                          3.  นางสาวนัดดา   สนประเสริฐ      ผู้ควบคุมทีม
     10.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย              จังหวัด นครปฐม
             ชื่อทีมแข่งขัน  พระปฐมวิทยาลัย ทีม D                          
             รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายญาณกร   แจ่มจำรัส            
                                           2.  นายศิลา   ซิ้มเจริญ                  
                                           3.  นายชยะนันท์   ศรีเพียงจันทร์      ผู้ควบคุมทีม
      11.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย               จังหวัด นครปฐม
              ชื่อทีมแข่งขัน  พระปฐมวิทยาลัย ทีม E                 
              รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายพลวัต   เหลืองอมรนารา     อายุ    ปี ขั้น
                                           2.  เด็กชายปรเมศวร์   เลิศสุริยกาญจน์  อายุ    ปี ขั้น
                                           3.  นายชรินทร์   วัฒนธีรางกูร             ผู้ควบคุมทีม
      12.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล             จังหวัด สกลนคร
              ชื่อทีมแข่งขัน  สกลราชวิทยานุกูล  ทีม 1                        
              รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายนพณัฐ  ธาตุระหัน       อายุ  17  ปี ขั้น ม.5
                                           2.  นายศุภณัฐ   เดชภูมี          อายุ  17  ปี ขั้น ,.5
                                           3.  นายกฤษดา  ด้วงดิลี           ผู้ควบคุมทีม
       13.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล             จังหวัด สกลนคร
               ชื่อทีมแข่งขัน  สกลราชวิทยานุกูล  ทีม 2                    
               รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายศุภณัฐ   เดชภูมี          อายุ  17  ปี ขั้น ม.5
                                            2.  นายนพณัฐ  ธาตุระหัน       อายุ   17 ปี ขั้น ม.5
                                            3.  นายกฤษดา  ด้วงดิลี           ผู้ควบคุมทีม
        14.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล             จังหวัด สกลนคร
                ชื่อทีมแข่งขัน  สกลราชวิทยานุกูล  ทีม 3                        
                รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายดลสุช  ภูมิประสิทธิ์     อายุ  17  ปี ขั้น ม.5
                                             2.  นายนพณัฐ  ธาตุระหัน       อายุ   17 ปี ขั้น ม.5
                                             3.  นายกานต์  โพธิดอกไม้       ผู้ควบคุมทีม
         15.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล             จังหวัด สกลนคร
                ชื่อทีมแข่งขัน  สกลราชวิทยานุกูล  ทีม 4                        
                 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายกานต์  โพธิดอกไม้       อายุ  17  ปี ขั้น ม.5
                                              2.  นายดลสุช  ภูมิประสิทธิ์      อายุ   17 ปี ขั้น ม.5
                                              3.  นายศุภณัฐ   เดชภูมี           ผู้ควบคุมทีม 
         16.   ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร              จังหวัด พิษณุโลก
                 ชื่อทีมแข่งขัน  นเรศวร                                    
                 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายศรรักษ์  คำป้อม            อายุ  21  ปี ขั้น ปี 3
                                               2.  นายพงษ์นิรันดร์  เลิศรัศมี   อายุ  20  ปี ขั้น ปี 2
                                               3.  นายอภิสิทธิ์ เพ็ชรเจริญ      ผู้ควบคุมทีม
         17.   ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   จังหวัด เชียงใหม่
                  ชื่อทีมแข่งขัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                        
                  รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นาย สธน  สมฤทธิ์            อายุ  21  ปี ขั้น ปี 3
                                               2.  นาย ณรงค์รัชต์ นายอง       อายุ  20  ปี ขั้น ปี 2
                                               3.  นางสาว คนึงนิจ คงสม       ผู้ควบคุมทีม
         18.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (อบจ.อุบลราชธานี)    จังหวัด อุบลราชธานี
                 ชื่อทีมแข่งขัน  ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 1                 
                 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชาายวรุต  จวงจันทร์         อายุ    ปี ขั้น 
                                               2.  เด็กชายพีระพัฒน์  อินทร์ยู่      อายุ    ปี ขั้น
                                               3.  นายเพชรยันต์  พนมวนาภิรัต   ผู้ควบคุมทีม
         19.  ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (อบจ.อุบลราชธานี)    จังหวัด อุบลราชธานี
                 ชื่อทีมแข่งขัน  ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 2                 
                 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  เด็กชาายธนพนธ์  ไชยชมภู     อายุ    ปี ขั้น 
                                               2.  เด็กชายกิตติศักดิ์  มงคล         อายุ    ปี ขั้น
                                               3.  นายเพชรยันต์  พนมวนาภิรัต   ผู้ควบคุมทีม
          20.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (อบจ.อุบลราชธานี)    จังหวัด อุบลราชธานี
                  ชื่อทีมแข่งขัน  ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 3                 
                  รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายกันยาฤทธิ์  สำเภา      อายุ    ปี ขั้น 
                                               2.  เด็กชายกิตติชัย  ขวัญคำ        อายุ    ปี ขั้น
                                               3.  นายเพชรยันต์  พนมวนาภิรัต   ผู้ควบคุมทีม       
         21.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนเซนต์แอนโทนี     จังหวัด ฉะเชิงเทรา
                ชื่อทีมแข่งขัน  เซนต์แอนโทนี  ทีม 1                
                รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  เด็กชายศิรวิทย์  ขำคม            อายุ   11  ปี ขั้น ป.5 
                                              2.  เด็กหญิงภูชิษา  จารุวัฒนเดชา  อายุ  14  ปี  ขั้น ม.2
                                              3.  นายโรจนินทร์  โพธิวงศ์บารมี    ผู้ควบคุมทีม
         22.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนเซนต์แอนโทนี     จังหวัด ฉะเชิงเทรา
                 ชื่อทีมแข่งขัน  เซนต์แอนโทนี  ทีม 2      
                 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายอนุพงศ์  สุวรรณธารากุล  อายุ    9  ปี ขั้น ป.3 
                                              2.  เด็กหญิงภูชิษา  จารุวัฒนเดชา     อายุ  14  ปี ขั้น ม.2
                                              3.  นายโรจนินทร์  โพธิวงศ์บารมี       ผู้ควบคุมทีม 
         23.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  จังหวัด ร้อยเอ็ด
                 ชื่อทีมแข่งขัน   โพนทองพัฒนาวิทยา        
                 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายปฏิภาณ  สุวรรณศรี            อายุ  15  ปี ขั้น ม.3 
                                              2.  นายสุขสวรรค์ สวยกลาง           อายุ  15  ปี ขั้น ม.3
                                              3.  นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม        ผู้ควบคุมทีม 
         24.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียน ขุขันธ์          จังหวัด ศรีสะเกษ            
                 ชื่อทีมแข่งขัน   ขุขันธ์         
                 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายชินวัตร  บุญสมยา           อายุ  13  ปี ขั้น ม.1 
                                              2.  นางสาวกาญจนาพร  บุญสมยา     อายุ  20  ปี ขั้น ปี 1
                                              3.  นายอภิชาติ  บุญสมยา                 ผู้ควบคุมทีม
        25.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียน คำยางพิทยาคม          จังหวัด สกลนคร            
                ชื่อทีมแข่งขัน   คำยาง  ทีม 1       
                รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  นายอุดมการณ์  ศรีวิเศษ         อายุ  18  ปี ขั้น ม.6 
                                              2.  นายสิทธิชัย  ชรินทร์              อายุ  16  ปี ขั้น ม.4
                                              3.  นายชัยมงคล  ศรีนวล             ผู้ควบคุมทีม
        26.  ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียน คำยางพิทยาคม          จังหวัด สกลนคร            
               ชื่อทีมแข่งขัน   คำยาง ทีม 2       
               รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  นายปรินทร  อ่อนโก้ก            อายุ  18  ปี ขั้น ม.6 
                                              2.  นายเกียรติศักดิ์  จันทองศรี      อายุ  16  ปี ขั้น ม.4
                                              3.  นายอธิภูมิ  พาสงค์                ผู้ควบคุมทีม
        27.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียน คำยางพิทยาคม          จังหวัด สกลนคร            
                ชื่อทีมแข่งขัน   คำยาง ทีม 3       
                รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  นายเกียรติศักดิ์  ร้อยพิลา        อายุ  18  ปี ขั้น ม.6 
                                              2.  นายอุดมการณ์  ศรีวิเศษ         อายุ  18  ปี ขั้น ม.6
                                              3.  นายสิริวัฒน์  พงษ์สระพัง         ผู้ควบคุมทีม
        28.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา   จังหวัด นนทบุรี            
                ชื่อทีมแข่งขัน   ซอและฮ์         
                รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  เด็กหญิงณิรชา  อ่อนมา          อายุ  8  ปี ขั้น ป.2 
                                              2.  นางสาวรัตนวลี  สะอิ๊              อายุ  15  ปี ขั้น ม.3
                                              3.  นายสุวัฒน์  สาคร                  ผู้ควบคุมทีม
         29.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียน ท่าแซะรัชดาภิเษก   จังหวัด ชุมพร            
                 ชื่อทีมแข่งขัน   ท่าแซะรัชดาภิเษก ทีม 1  
                 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายถนอมพงศ์   แดงขวัญทอง     อายุ  16  ปี ขั้น ม.5 
                                              2.  นายภาคิน   ที่รัก                         อายุ  16  ปี ขั้น ม.5
                                              3.  นางสาวอนงค์  แจ่มพิศ                ผู้ควบคุมทีม
         30.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียน ท่าแซะรัชดาภิเษก   จังหวัด ชุมพร            
                 ชื่อทีมแข่งขัน   ท่าแซะรัชดาภิเษก ทีม 2  
                 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายภานรินทร์  ผุดโรย          อายุ  12  ปี ขั้น ม.1 
                                              2.  นายรวิสุต  มีณรงค์               อายุ  18  ปี ขั้น ม.6
                                              3.  นาย สรวิศ  มีณรงค์              ผู้ควบคุมทีม
         31.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียน ท่าแซะรัชดาภิเษก   จังหวัด ชุมพร            
                ชื่อทีมแข่งขัน   ท่าแซะรัชดาภิเษก ทีม 3  
                รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายณัฐกานต์  อึ้งเซ้ง            อายุ  18  ปี ขั้น ม.6 
                                             2.  นางสาวพิชญา  จันทรวงษ์      อายุ  18  ปี ขั้น
                                             3.  นางสาวกมลทิพย์  จุลเนียม     ผู้ควบคุมทีม
         32.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียน ท่าแซะรัชดาภิเษก   จังหวัด ชุมพร            
                 ชื่อทีมแข่งขัน   ท่าแซะรัชดาภิเษก ทีม 4  
                 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายเอกชัย  พึ่งแย้ม            อายุ  18  ปี ขั้น ม.6 
                                              2.  นางสาวสุชญา  พรหมเทพ     อายุ  18  ปี ขั้น ม.6
                                              3.  นางสาวอังคนา  รองมาลี       ผู้ควบคุมทีม
         33.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร    จังหวัด มหาสารคาม            
                 ชื่อทีมแข่งขัน   โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ทีม 1
                 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายบรรยวัสถ์ สุขุนา           อายุ  16  ปี ขั้น ม.4 
                                              2.  นายภูมินทร์ ทินช่วย            อายุ  16  ปี ขั้น ม.4
                                              3.  นายบรรลุ สุขุนา                 ผู้ควบคุมทีม
         34.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนบรบือวิทยาคาร    จังหวัด มหาสารคาม            
                 ชื่อทีมแข่งขัน   โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ทีม 2
                 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายภูมินทร์ ทินช่วย            อายุ  16  ปี ขั้น ม.4 
                                              2.  นายบรรยวัสถ์ สุขุนา            อายุ  16  ปี ขั้น ม.4
                                              3.  นายสุรชัย นธีนาม                ผู้ควบคุมทีม
         35.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านผือ           จังหวัด ศรีสะเกษ           
                 ชื่อทีมแข่งขัน   โรงเรียนบ้านผือ          
                 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายวีรเดช  ปุริสาย          อายุ  9  ปี ขั้น ป.4 
                                              2.  เด็กชายปิติพงษ์  ปุริสาย        อายุ  3  ปี ขั้น -
                                              3.  นางปาริชาติ  ปุริสาย             ผู้ควบคุมทีม  
         36.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์   จังหวัด ตรัง
                ชื่อทีมแข่งขัน   ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ทีม 1 
                รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายกลัญญู  สมาธิ             อายุ  17 ปี ขั้น - 
                                             2.  เด็กชายธันวา  ชัยรัตน์            อายุ 13  ปี ขั้น -
                                             3.  นางอุไรลักษณ์  สลัดทุกข์         ผู้ควบคุมทีม
         37.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์   จังหวัด ตรัง
                 ชื่อทีมแข่งขัน   ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ทีม 2 
                 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายวรวิทย์   ฤทธิเดช       อายุ  17 ปี ขั้น - 
                                              2.  เด็กชายกรวุฒิ  แผ่วสูงเนิน     อายุ 13  ปี ขั้น -
                                              3.  นายประสิทธิ์    สลัดทุกข์         ผู้ควบคุมทีม 
        38.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดราชบพิธ       จังหวัด กรุงเทพฯ
                 ชื่อทีมแข่งขัน   โรงเรียนวัดราชบพิธ
                 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  ด.ช.เกรียงอนันต์   แซ่เล้า      อายุ  12  ปี ขั้น ม.1 
                                              2.  ด.ญ.สุพิชญา   แซ่เล้า           อายุ  16  ปี ขั้น ม 4
                                             3.  นาย เกรียงไกร   แซ่เล้า          ผู้ควบคุมทีม
        39.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   จังหวัด นนทบุรี
                ชื่อทีมแข่งขัน   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
                รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นางสาวรัตนวลี  สะอิ๊                 อายุ  15  ปี ขั้น ม.3 
                                              2.  เด็กหญิงจุติกานต์  จำปากะนันท์  อายุ  14  ปี ขั้น ม 3
                                              3.  นายสุวัฒน์  สาคร                    ผู้ควบคุมทีม
         40.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน     จังหวัด นนทบุรี
                 ชื่อทีมแข่งขัน   โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน  
                 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายวัชระพงษ์  อ่อนมา             อายุ  15  ปี ขั้น ม.3 
                                              2.  เด็กชายปริวัต  ศักดาราช           อายุ  14  ปี ขั้น ม 2
                                              3.  นายสุวัฒน์  สาคร                    ผู้ควบคุมทีม 
         41.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม        จังหวัด เชียงราย
                 ชื่อทีมแข่งขัน   ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง ทีม 1
                 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายสิทธิโชค    นาคประเสริฐ       อายุ  17  ปี ขั้น ม.5 
                                               2.  นายชญานนท์   ปันตัน               อายุ  17  ปี ขั้น ม.5
                                               3.  นายสมชาติ     ประสม               ผู้ควบคุมทีม
         42.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม       จังหวัด เชียงราย
                ชื่อทีมแข่งขัน   ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง ทีม 2
                รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  นายชญานนท์      ปันตัน             อายุ  17  ปี ขั้น ม.5 
                                              2.  นายสิทธิโชค     นาคประเสริฐ     อายุ  17  ปี ขั้น ม 5
                                             3.  นายสมชาติ     ประสม                 ผู้ควบคุมทีม
       43.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม      จังหวัด เชียงราย
               ชื่อทีมแข่งขัน   ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง ทีม 3
               รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  นายณัชกฤษณ์   สาระไชย         อายุ  17  ปี ขั้น ม.5 
                                             2.  นายสิทธิโชค      นาคประเสริฐ   อายุ  17  ปี ขั้น ม 5
                                             3.  นายสมชาติ     ประสม               ผู้ควบคุมทีม
       44.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม       จังหวัด เชียงราย
              ชื่อทีมแข่งขัน   ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง ทีม 4
              รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  เด็กชายมกรธวัช       กุลพงษ์     อายุ  14  ปี ขั้น ม.3 
                                            2.  นายณัชกฤษณ์   สาระไชย         อายุ  16  ปี ขั้น ม.5 
                                            3.  นายสมชาติ     ประสม              ผู้ควบคุมทีม
       45.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม      จังหวัด เชียงราย
               ชื่อทีมแข่งขัน   ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง ทีม 5
               รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายสิรวิชญ์      คำชุ่ม            อายุ  14  ปี ขั้น ม.2 
                                            2.  นายสิทธิโชค     นาคประเสริฐ      อายุ  17  ปี ขั้น ม 5
                                           3.  นายสมชาติ     ประสม                  ผู้ควบคุมทีม
       46.  ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนถาวรวิทยา     จังหวัด กาญจนบุรี
              ชื่อทีมแข่งขัน   ถาวรวิทยา    
              รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  ด.ช. เกียรติภูมิ มะลิทอง           อายุ  10  ปี ขั้น ป.5 
                                           2.  นาย วัชรากร มะลิทอง              อายุ  29  ปี 
                                           3.  นาง วราภรณ์ อินทสวาสดิ์         ผู้ควบคุมทีม
       47.   ชื่อสถาบันการศึกษา PPTV       จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
               ชื่อทีมแข่งขัน   PPTV 
               รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นาย วัชรากร มะลิทอง             อายุ  29  ปี ขั้น ม.2 
                                            2.  นาย เกียรติภูมิ มะลิทอง           อายุ  10  ปี ขั้น ป. 5
                                            3.  นาง วราภรณ์ อินทสวาสดิ์         ผู้ควบคุมทีม
       48.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านพริก       จังหวัด  นครนายก
               ชื่อทีมแข่งขัน   บ้านพริก1 
               รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายอนุรักษ์  ขันขาว             อายุ  15  ปี ขั้น ม.3 
                                            2.  เด็กหญิงกมลรัตน์  บญประกอบ    อายุ  12  ปี ขั้น ป.6
                                            3.  อาจารย์สุริยา  จันทร์ประสพโชค   ผู้ควบคุมทีม
       49.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านพริก       จังหวัด  นครนายก
               ชื่อทีมแข่งขัน   บ้านพริก2 
               รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายสิริชัย  จันทร์ประสพโชค     อายุ  12  ปี ชั้น ป.6 
                                            2.  เด็กชายจินดา  มารศรี                     อายุ  12  ปี ขั้น ป.6
                                            3.  อาจารย์สุริยา  จันทร์ประสพโชค      ผู้ควบคุมทีม
       50.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านพริก       จังหวัด  นครนายก
               ชื่อทีมแข่งขัน   บ้านพริก3 
               รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  เด็กชายจินดา  มารศรี                    อายุ  12  ปี ขั้น ป.6 
                                            2.  เด็กชายสิริชัย  จันทร์ประสพโชค     อายุ  12  ปี ขั้น ป.6
                                            3.  อาจารย์สุริยา  จันทร์ประสพโชค      ผู้ควบคุมทีม
       51.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ       จังหวัด  พะเยา
               ชื่อทีมแข่งขัน  ศรีนครินทร์ 1 
               รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1.  นายวิชชากร  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล      อายุ  16   ปี ขั้น ม.4 
                                            2.  เด็กชายพิพัฒน์พล  เพ็ชรบรรพต      อายุ  13  ปี ขั้น ม.1
                                            3.  นายอาทิตย์  สุจชารี                       ผู้ควบคุมทีม
       52.   ชื่อสถาบันการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ       จังหวัด  พะเยา
               ชื่อทีมแข่งขัน  ศรีนครินทร์ 2 
               รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน   1.  นายอุดมศักดิ์  สัญญเขื่อน            อายุ  16  ปี ขั้น ม.4
                                             2.  เด็กชาย ปฏิพล  ตันกูล                อายุ  13  ปี ขั้น ม.1
                                             3.  นายอาทิตย์  สุจชารี                    ผู้ควบคุมทีม

จัดอันดับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 27 ทีม
ลำดับที่
ชื่อทีม
คะแนน/เวลา
คะแนน/เวลา
คะแนน/เวลา
สรุปคะแนน
1
รร.บรบือวิทยาคาร ทีม 1
จังหวัด มหาสารคาม
100/1.25
100/2.00/0.13
100/0/53/0.09
100/0/53/0.09
2
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จังหวัด เชียงใหม่
80/2.00
100/1.07/0.17
100/1.03/0.08
100/1.03/0.08
3
ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง ทีม 1
จังหวัด เชียงราย
100/1.28
100/1.24/0.11
100/1.09/0.08
100/1.09/0.08
4
ม.นเรศวร
จังหวัด พิษณุโลก
100/1.14
100/1.10/0.13
100/1.25/0.40
100/1.10/0.13
5
พระปฐมวิทยาลัย ทีม C
จังหวัด นครปฐม
80/2.00
100/1.28/0.19
100/2.00/0.11
100/1.28/0.19
6
ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง ทีม 3
จังหวัด เชียงราย
80/2.00
100/1.29/0.27
100/1.46/0.13
100/1.29/0.27
7
ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 2
จังหวัด อุบลราชธานี
80/2.00
100/1.47/0.16
100/1.49/0.15
100/1.47/0.16
8
ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 1
จังหวัด อุบลราชธานี
60/2.00
80/2.00/0.22
100/1.49/0.14
100/1.49/0.14
9
ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง ทีม 2
จังหวัด เชียงราย
65/2.00
80/2.00/0.17
100/1.55/0.11
100/1.55/0.11
10
คำยาง  ทีม 1
จังหวัด สกลนคร
80/2.00
80/2.00/0.56
100/1.56/0.15
100/1.56/0.15
11
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ทีม 1
จังหวัด ตรัง
80/2.00
70/2.00/0.20
100/1.59/0.13
100/1.59/0.13
12
บ้านพริก1
จังหวัด นครนายก
80/2.00
95/2.00/0.16
80/2.00/0.10
95/2.00/0.16
13
ลูกเจ้าพ่อสันป่าแดง ทีม 4
จังหวัด เชียงราย
20/2.00
80/2.00/0.08
95/2.00/0.23
95/2.00/0.23
14
ท่าแซะรัชดาภิเษก ทีม 1
จังหวัด ชุมพร
80/2.00
95/2.00/0.40
80/2.00/0.20
95/2.00/0.40
15
เซนต์แอนโทนี  ทีม 1
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
80/1.56
80/2.00/0.15
80/2.00/0.17
80/1.56
16
ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 3
จังหวัด อุบลราชธานี
70/2.00
80/2.00/0.14
80/2.00/0.15
80/2.00/0.14
17
ท่าแซะรัชดาภิเษก ทีม 4
จังหวัด ชุมพร
30/2.00
80/2.00/0.14
0/2.00
80/2.00/0.14
18
เซนต์แอนโทนี  ทีม 2
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

80/2.00
80/2.00/0.15
80/2.00/0.18
80/2.00/0.15
19
รร.สุเหร่าลากค้อน
จังหวัด นนทบุรี
25/2.00
70/2.00/0.13
80/2.00/0.15
80/2.00/0.15
20
บ้านพริก2
จังหวัด นครนายก
55/2.00
50/2.00/0.42
80/2.00/0.16
80/2.00/0.16
21
คำยาง  ทีม 2
จังหวัด สกลนคร
40/2.00
80/2.00/0.18
80/2.00/0.17
80/2.00/0.17
22
รร.วัดราชบพิธ
จังหวัด กรุงเทพฯ
60/2.00
80/2.00/0.18
80/2.00/0.33
80/2.00/0.18
23
ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
70/2.00
80/2.00/0.43
80/2.00/0.23
80/2.00/0.23
24
ท่าแซะรัชดาภิเษก ทีม 3
จังหวัด ชุมพร
25/2.00
65/2.00/0.39
80/2.00/0.23
80/2.00/0.23
25
สกลราชวิทยานุกูล  ทีม 1
จังหวัด สกลนคร
50/2.00
80/2.00/0.24
65/2.00/0.19
80/2.00/0.24
26
ศรีนครินทร์1
จังหวัด พะเยา
55/2.00
20/2.00/0.33
65/2.00/0.25
65/2.00/0.25
27
ท่าแซะรัชดาภิเษก ทีม 2
จังหวัด ชุมพร
70/2.00
70/2.00/0.29
65/2.00/0.13
70/2.00/0.29
  

 รายชื่อโรงเรียนที่นำถ้วยพระราชทานมาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรูณาธิคุณและร่วมไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รวม 18 โรงเรียน 37 ถ้วยรางวัล
 1. โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน      จังหวัด สระบุรี      ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน   5  ถ้วยรางวัล
 2. โรงเรียนวัดบ้านพริก                 จังหวัดนครนายก   ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน  6  ถ้วยรางวัล
 3. โรงเรียน กิ่วลมวิทยา                 จังหวัดลำปาง      ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน  1  ถ้วยรางวัล
 4. โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์(พะเยา)จังหวัด   พะเยา  ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน  1 ถ้วยรางวัล
 5. โรงเรียน   บ้านใหม่ไทยพัฒนา   จังหวัดสระแก้ว     ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน    1   ถ้วยรางวัล
 6. โรงเรียน สิชลคุณาธารวิทยา      จังหวัด  นครศรีธรรมราช    ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน   2   ถ้วยรางวัล
 7. โรงเรียน  ST.anthony              จังหวัด  ฉะเชิงเทรา          ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน    1   ถ้วยรางวัล
 8. โรงเรียน ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์     จังหวัด ตรัง                 ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน    1   ถ้วยรางวัล
 9. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม   จังหวัด นครพนม  ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน    1   ถ้วยรางวัล
 10. โรงเรียน ขุขันธ์                         จังหวัดศรีสะเกษ              ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน    4   ถ้วยรางวัล
 11. โรงเรียน  ปากพลีวิทยาคาร        จังหวัด นครนายก             ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน    2   ถ้วยรางวัล
 12. โรงเรียน  โพธิธรรมสุวัฒน์          จังหวัด พิจิตร                  ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน    2   ถ้วยรางวัล
 13.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม           จังหวัดเชียงราย               ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน    2   ถ้วยรางวัล
 14. โรงเรียนคำยางพิทยาคม            จังหวัดสกลนคร               ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน    1   ถ้วยรางวัล
 15. โรงเรียน  พิบูลมังสาหาร            จังหวัด อุบลราชธานี         ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน    2   ถ้วยรางวัล
 16. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย          จังหวัด นครปฐม               ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน    3   ถ้วยรางวัล
 17. โรงเรียน บรบือวิทยาคาร            จังหวัด มหาสารคาม          ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน    1  ถ้วยรางวัล
 18. มหาวิทยาลัยนเรศวร                 จังหวัด พิษณุโลก              ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน    1   ถ้วยรางวัล
 ภาพบรรยากาศในงานวันแข่งขัน