"หนูน้อยจ้าวเวหา"ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปีสุดท้าย    "หนูน้อยจ้าวเวหา" ทั่วประเทศเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับชิงชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีสุดท้าย ในวันที่ 28-29 มกราคม 2560  ณ โรงเรียนร่มไทรวิทยา  อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยจัดให้มีการแข่งขันเครื่องบินในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมทั้งสิ้น   6 ประเภท  ดังนี้คือ
1.  ประเภทบินผาดโผน (ลอดบ่วง)
2.  ประเภททิ้งสัมภาระลงตรงจุด
3.  ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้
4.  ประเภทบินนาน
5.  ประเภทยุทธวิธี
6.  ประเภทลำเลียง
ปิดรับใบสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560  ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
แล้ว
ส่งกลับมาที่ Email : pisitmit@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข  02-809-3763  
ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนสามารถลงสมัครได้ 2 ประเภท