ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์